2021 – ett lyckosamt år för Vertos klienter

Trots kvarvarande pandemi med restriktioner och andra efterverkningar under lejonparten av året, har Vertos klienter varit aktiva och rönt framgångar på en stark arbetsmarknad. 2021 blev ett fantastiskt år då 100 % av våra deltagare från pågående eller genomförda...