Outplacement

Outplacement

Ibland händer det att medarbetare och arbetsgivare beslutar sig för att gå skilda vägar. I denna situation kan processen att finna ett nytt arbete många gånger upplevas som ensam och svår. Många av våra deltagare har aldrig tidigare behövt söka ett arbete eller har varit länge på en och samma arbetsplats.

Våra program inom outplacement syftar till skapa struktur och tillhandahålla rätt verktyg för att snabbt och effektivt hitta det nya arbetet.

Koncept

Tillsammans med en av Vertos konsulter arbetar våra deltagare med Vertos väl beprövade koncept och metodik. Konsultens roll handlar om att ge våra deltagare inspiration, kunskap och aktivt hjälpa till att föra processen framåt.

Konceptet är framtaget med hjälp av lång erfarenhet av rekrytering, tjänsteförsäljning, coachning samt en kontinuerlig närkontakt med arbetssökande och rekryterande arbetsgivare. Under processen lägger vi stor vikt vid den s k osynliga arbetsmarknaden, d v s de icke utannonserade tjänsterna. Vi använder vår erfarenhet från tjänsteförsäljning till att träna våra deltagare att bli än bättre på att ta direktkontakt med presumtiva arbetsgivare samt aktörer inom search- och bemanningsbranschen. Andra punkter som berörs i våra outplacementprogram är följande:

 • Kompetensinvetering
 • Personlig marknadsföring
 • Sälj- och frågeteknik
 • LinkedIn
 • Profilerade ansökningshandlingar och CV
 • Övningsintervjuer hos rekryteringskonsulter
 • Kartläggning av search- bemannings – och rekryteringsföretag
 • Projektplan med målformulering
 • Kompetensinvetering
 • Personlig marknadsföring
 • Sälj- och frågeteknik
 • LinkedIn
 • Profilerade ansökningshandlingar och CV
 • Övningsintervjuer hos rekryteringskonsulter
 • Kartläggning av search- bemannings – och rekryteringsföretag
 • Projektplan med målformulering
Vår erfarenhet är att våra deltagares behov och önskemål alltid är individuella. Därför skräddarsyr vi alla outplacementprogram utifrån vårt koncept i längd och innehåll, där deltagaren skall känna sig som den unika individ hon är.

Hur fungerar det?

Vid intresse för Vertos individuella outplacementprogram, kontaktar ni en av Vertos medarbetare. I samtalet går ni kort igenom förutsättningar och Verto ger förslag på konsult. Om behov föreligger, genomförs ett förutsättningslöst möte för att skapa ytterligare kunskap om vad vårt program kan bidra till, innan slutgiltigt beslut tas.

Programmet blir som ett projekt där du och en erfaren outplacementkonsult arbetar tillsammans.

När programmet startar, gör konsulten och klienten under första mötet upp en plan för samarbetet samt dokumenterar mål och förväntningar.

Mötena med konsulten sker i genomsnitt en gång i veckan men utökas vid behov under programmets gång.

Mellan träffarna arbetar klienten pratiskt med arbetssökning som sedan gås igenom och analyseras med konsulten.

Under hela programmet har deltagaren också tillgång till sin konsult på e-post och telefon.

Självklart har konsulten tystnadsplikt.

Om klienten inte hittar en lösning under programmet, ingår telefonsupport med konsulten under ytterligare en period.

Klienter berättar

Här kan du läsa en av våra klienters loggbok, där vi kan följa anteckningar från besked om att klientens tjänst ska försvinna, möten med Vertokonsulten fram till besked och erbjudande om ny tjänst.

Vi har också intervjuat två av våra klienter och bett dem reflektera över sin jobbsökningsprocess.

Vi har också intervjuat två av våra klienter och bett dem reflektera över sin jobbsökningsprocess.

Kundcase

Chefsoutplacement

I ett medelstort tjänsteföretag har VD och CFO tagit ett gemensamt beslut att CFO slutar och söker ett nytt arbete externt. Som ett stöd i CFOs process att hitta nytt arbete kontaktas Verto. I ett första möte mejslar Vertos konsult tillsammans med CFO fram ett individuellt outplacementprogram på 6 månader.

Under programmet läggs stor vikt vid bearbetning av headhuntingmarknaden, framtagning av ett profilerat CV samt identifiering av nyckelkompetenser. Efter 5 månader, några nej och en kontakt med en headhunter och en urvalsprocess i tre omgångar, tillsattes en CFO roll i ett annat tjänsteföretag med vår CFO

Kultur

Minskade anslag gör att många kulturinstitutioner kontinuerligt måste se över sin bemanning. I olika outplacementprogram har Verto via Trs fått förtroendet att stödja individer i processen mot en ny sysselsättning. Det har både resulterat i nya anställningar inom sektorn men även i helt nya branscher. Vi ser flera exempel där personer har valt att förverkliga gamla drömmar genom att utveckla sitt egna företag.

Bank och Finans

Som en konsekvens av de stora förändringar som finansbranschen genomgått, har ett stort antal medarbetare fått se sina tjänster försvinna. Många arbetsgivare har tagit ett stort ansvar för att stödja sina medarbetare som måste lämna, att hitta ny sysselsättning.

Vertos praktiska outplacementprogram har varit en del av det stöd som flera arbetsgivare har erbjudit.

Tjänster

Alla våra uppdrag utformar vi tillsammans med vår kund för att det ska passa de individer som är berörda och de rådande förutsättningarna. Inget uppdrag är det andra likt.

Exempel på tjänster:

Individuell Outplacement. Läs mer här

Job placement Läs mer här

Strategiska konsultationer till ledningen inom omställning. Vi hjälper till att lägga upp en genomtänkt strategi för arbetet vad gäller omställning. Allt från konkreta handlingsplaner till gemensamt synsätt.

Utbildning inom omställning för linjechefer och andra ansvariga vid större omställningar

Karriärcoachutbildning för personer som ska arbeta praktiskt med att stöjda personer till nytt arbete

Utbildning i ”Det svåra samtalet” d v s hur hanterar och kommunicerar chefen budskapet om uppsägning eller övertalighet till sin personal.

Utbildningar för interna coacer och medarbetare inom t ex intervjuteknik, personlig marknadsföring och kompetensinventering.

Frågor och svar

Vad har ni för resultat?

Resultatet för 2015 visade att 91% av våra klienter från individuella program fann nytt arbete eller startatade eget under programtidens gång. Genomsnittstiden för att hitta en lösning var 4,7 månader. Vägen till nytt arbete gick i fallande skala till på följande sätt; annonser, kontaktnät, direktkontakt, rekryterings- och bemanningsföretag, AF och övriga kanaler.

Vad ska jag tänka på när jag väljer outplacementkonsult?

8 frågor att ställa när du väljer outplacementkonsult.

Det är allt vanligare att arbetsgivaren erbjuder ett program med en outplacementkonsult, där målet är att hitta den snabbaste vägen till ett nytt arbete. Men det är viktigt att välja rätt! Vad ska du tänka på i valet?

1. Vad är innehållet i outplacementprogrammet?

Ta reda på vad programmet som du erbjuds innehåller för moment och inom vilka områden fokus ligger på. Är det mot mer kompetensinventering eller ligger fokus mer på att arbeta med utåtriktade kontakter mot framtida arbetsgivare. Fundera därför på vad som är viktigt för dig och se i vilken grad konsulten kan skräddarsy programmet för att passa just dig.

2. Hur långt är programmet?

Det tar ofta längre tid och kräver större arbetsinsats än man tror för att nå nästa arbete. Det kan därför vara bra med ett program som pågår under längre period. Programmets längd bör ta hänsyn till faktorer som konjunkturläget, branschlogik, antal lediga jobb, personens befattning och erfarenhet av arbetssökning. Längden kan därför variera från tre månader upp till 12 månader

3. Hur ofta får jag träffa konsulten?

Konsulten ska fungera som ditt bollplank, coach och rådgivare. Frekvens vad gäller möten har stor betydelse för resultatet. Utifrån detta bör konsulten kunna träffa dig minst en gång per vecka för att komma igång med processen. Det är en fördel om du också har möjlighet att ha kontakt med konsulten mellan de möten som schemaläggs

4. Hur många år har konsulten arbetat i branschen?

En outplacementkonsult har god kännedom om de olika skeenden som sker hos individen i jobbsökarprocessen. Vad som kan hända när framgångar uteblir och vad väntan efter intervju kan innebära. Konsulten har också goda kunskaper om hur man genomför en intervju, hur man sätter ord på – och marknadsför sin kompetens för att nå fram med sitt budskap. Sammantagen en gedigen erfarenhet som tar tid att skaffa!

5. Vad har konsulten för erfarenhet av att arbeta med personer från din bransch eller yrkesroll?

Alla branscher har sin egen logik som det gäller att ta hänsyn till. Om konsulten också har kännedom om aktörer i branschen, personer och rekryteringskonsulter som är verksamma inom området, ökas förutsättningarna för bra frågor och goda råd. Vilket i sin tur snabbare kan hjälpa dig att mejsla fram en god strategi för att nå ditt nästa arbete

6. Vad når ni för resultat?

Självfallet skall du fråga efter leverantörens resultat. Hur många får jobb, vilka rekryteringkanaler används och hur lång tid tar det? Ett väletablerat företag för statistik över längre perioder som vid behov kan brytas ned i undergrupper. Det flesta leverantörer ger oftast en schablonmässig procentsiffra. Våga fråga mer vad sifforna innebär utifrån konjunktur, yrkesbakgrund, ålder och bransch. Genom statistik och reflektion kan konsulten och klienten få kontroll på vilka söksätt som är mest effektiva för den specifika klientens framgång!

7. Vad finns det för organisation bakom konsulten?

Ett samarbete med en outplacementkonsult bygger på ett nära samarbete, med många samtal och möten där processen ständigt ventileras och analyseras. Men vad händer om konsulten slutar eller blir sjuk under längre period? Ta reda på hur företaget har tänkt till om den situationen uppstår; finns det någon backup, hur sker överlämning, har du kontakt med fler än en konsult under programmet.

8. Vilket stöd kan du förvänta dig?

En outplacementkonsult har till uppgift att så effektivt som möjligt hjälpa sin klient att hitta ett nytt arbete. En av förutsättningarna för detta är att konsulten vågar ge råd. Goda råd bygger dock på gott omdöme som i sin tur ofta baseras på erfarenhet och reflektion. Vertos erfarenhet är att arbetssökningsprocessen för många är ett relativt okänt territorium vilket ökar behovet av god rådgivning. I processen att hitta ett nytt arbete är det dock viktigt att betona att den enskilda individen har själv ansvar för att lösa sin situation. En outplacementkonsult skall stötta, inspirera och föra processen framåt utan att ta ifrån individen dess initiativförmåga och ansvar

Har ni ett stort kontaktnät?

När det gäller search, rekryterings – och bemanningsföretag har vi ett stort upparbetat nätverk av utvalda konsulter. Detta innebär att vi i många fall kan agera något av en dörröppnare för våra klienter, förutsatt att alla parter är nöjda med situationen. Vi kan framför allt råda våra klienter vilka arbetsgivare som är lämpliga att kontakta.

Arbetar ni med övningsintervjuer?

Det är förbluffande många arbetssökande som kommer till intervjuer och är oförberedda. Ibland kan det vara väl investerade pengar att faktiskt göra en övningsintervju innan. Vi kan lova att den kommer kännas väldigt ”skarp” efter ett par minuter.

Arbetar ni också med rekrytering?

Absolut inte då det är en helt annan process! Verto sätter ett mycket stort värde på att vi helt och hållet är specialister på karriärrådgivning, outplacement och coaching. Vi har har varit – och kommer att vara konsekventa i båda hög- och lågkonjunktur. Då många av oss har erfarenhet från rekrytering har vi dock en djup kunskap och ett stort kontaktnät om – och inom rekryteringsbranschen.