Våra konsulter

Passion och engagemang

Passion och engagemang är kärnan i Vertos arbete och verksamhet. Vi inspireras av att initiera utveckling och att åstadkomma resultat för våra kunder och klienter Vi har trevligt ihop och förstår varandra samtidigt som vi arbetar med seriösa frågor. En god relation med engagemang och passion skapar förutsättningar för att få ut det mesta av att anlita en oss.

Vi kommer från olika branscher och yrkesroller. De flesta av oss har varit chefer. Vi har startat företag och arbetat som rekryteringskonsulter. Vår bakgrund är både från mindre arbetsgivare och från stora internationella jättar. Någon av oss har erfarenhet av elitidrottens prestationsvärld och några av oss har bytt land och fått erfarenhet som ”expat”. Gemensamt för oss alla är vår långa erfarenhet och passion för att stödja människor i sin karriärutveckling.

Johan Åkesson

KONSULT

+46 704 82 10 17
johan.akesson@verto.se

Johan är civilekonom och har sedan 1992 arbetat med förändringsarbete. Han har arbetat inom AF, Trygghetssystemen och bemanningsbranschen innan han 2000 startade Verto. Johan har en gedigen erfarenhet av metodutveckling, drift av avvecklingsprojekt och individuella outplacementuppdrag. Uppdragen sker i såväl näringslivet som i offentlig sektor.

Anne-Lee Mellström

KONSULT

+46 704 97 81 48
anne-lee.mellstrom@verto.se

Anne-Lee är certifierad coach, samtalsterapeut samt organisationskonsult. Hon har de senaste 10 åren jobbat med förändringsprocesser för företag och organisationer med fokus på grupp – och individutveckling. Sen 2001 har hon hjälpt ledare och medarbetare att komma vidare i sin utveckling. Anne-Lee har en gedigen erfarenhet som säljare, projektledare och utbildare inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Detta tillsammans med utbildning och en lång erfarenhet av elitidrottande har skapat en stabil grund för hennes arbete såväl individuellt som i större – och mindre grupper.

Anders Sandvik

KONSULT

+46 702 87 65 75
anders.sandvik@verto.se

Anders är civilekonom och har sedan 1994 framför allt arbetat med ledarutveckling, grupputveckling, rekrytering, omorganisationer, chefsstöd/outplacement och tjänsteförsäljning. Senast kommer Anders från en roll som HR- och Försäljningschef på ett företag verksamt inom privat tandvård där han varit delaktig i en kraftig tillväxtresa

Eva Mirsch

KONSULT

+46 708 74 57 95
eva.mirsch@verto.se

Eva är utbildad personalvetare med fördjupning inom psykologi. Hon är även studie- och yrkesvägledare och har arbetat flera år med att vägleda ungdomar och vuxna till vidare studier och arbeten. Med en magisterutbildning i projektledning i bagaget har Eva drivit projekt med förändrade arbetssätt och att bygga upp nya avdelningar, både inom privat, statlig och kommunal sektor. Eva är certifierad coach enligt ICF´s definition.

Kjell-Åke Grandin

KONSULT

+46 705 95 30 53
kjell-ake.grandin@verto.se

Kjell-Åke är civilingenjör och har 35 års erfarenhet av ledande funktioner inom IT- och Telekomsektorn. Kjell-Åke har i huvudsak varit verksam i Asien och Nordamerika innan han återvände till Sverige i slutet av 90 talet. Han har arbetat med karriärcoachning och outplacement de sista 10 åren inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.

Ann-Marie Utas

KONSULT

+46 70 267 2597
ann-marie.utas@verto.se

Ann-Marie är utbildad Socionom, certifierad coach (ICF) och KBT-terapeut. Hon har också en examen som executive MBA. Ann-Marie har många års erfarenhet av arbete med karriärrådgivning och omställning. Hon började jobba på personalavdelningar (13 års erfarenhet, med bl a rekrytering, karriärrådgivning och ledar- och organisationsutvecklings). Sedan 2001 arbetar hon som beteendevetare och organisations-utvecklare, med fokus på hälsa och förändringsarbete. Ann-Marie har coachat medarbetare, chefer och grupper inom såväl privata, statliga som kommunala företag. Parallellt med detta arbete har hon jobbat med karriärrådgivning och omställning till trygghetsorganisationer sedan 2008. Hon arbetar även med mental träning för några elitidrottare via RF och Svenska Olympiska Kommittéen

Eric Peters

KONSULT

+46 70 273 97 32
eric.peters@verto.se

Eric är civilekonom från Audencia Handelshögskolan i Nantes, Frankrike. Han har också studerat management och industrial relations på Ohio State University. Eric har franskt och svenskt medborgskap och har bott och arbetat i bägge länderna. Han har lång erfarenhet från sälj-, inköp och managementpositioner inom FMCG i alltfrån stora internationella organisationer till rollen som entrepenör (pristagare Economie parisienne) i eget framgångsrikt företag.I sina roller har Eric fått en gedigen erfarenhet av change management, rekrytering, utbildning av personal samt de affärskulturella skillnaderna mellan olika länder.

Alison Sjöström

KONSULT

+46 70 5439120
alison.sjostrom@verto.se

Alison har mångårig erfarenhet från näringslivet inom shipping och logistik. Hon har en bakgrund inom projektledning och kvalitetsäkring och har lett många stora internationella projekt. Alison är diplomerad coach enligt ICFs definition.

Göran Hallström

KONSULT

+46 70 471 59 04
goran.hallstrom@verto.se

Göran är civilekonom med lång erfarenhet från seniora roller inom bank/finans, bemanning och omställningsbranschen. Som rådgivare på ett av Trygghetsråden har han arbetat mycket med stöd till personer som söker nya utmaningar (inför studier, starta företag och jobbsökning). Han har också coachat ledare och ledningsgrupper med samtal och workshops inför uppsägningar.

Göran har en gedigen ledarerfarenhet från positioner som VD, försäljningschef och samordnare. Han är också certifierad förändringscoach och ICF coach (diplomerad)

Verto Syd

Carina Elmér

KONSULT

+46 705 27 46 09
carina.elmer@verto.se

Carina har mångårig erfarenhet från näringslivet i olika ledande befattningar. Sedan 2005 har fokus varit på omställning, outplacement och utveckling av ledare och grupper. I bakgrunden finns en utbildning till systemvetare, kompletterad med företagsekonomi och beteendevetenskap inom psykologi, socialt arbete och sociologi. Carina är steg I utbildad psykoterapeut och diplomerad coach enligt ICFs definition

Christer Tingnell

KONSULT

+46 705 45 33 66
christer.tingnell@verto.se

Christer är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han har en omfattande bakgrund inom Life Science som chef och ledare. Hans specialitet har varit att bygga upp, leda och utveckla framgångsrika försäljnings och marknadsteam i olika kulturella miljöer. Christer verkar idag som organisationskonsult och har en gedigen erfarenhet av outplacementuppdrag i näringslivet.