Seminarier

Seminarier

Verto har genom åren skapat och utvecklat en rad olika seminarier och längre utbildningar inom outplacement, karriärcoaching och coaching. Vårt utbud sträcker sig från seminarier på cirka en timme till längre utbildningar upp till 10 dagar.

Kortare föreläsningar d v s seminarier passar ofta väldigt bra vid kick-offer, teamutvecklingsdagar eller för att effektivt nå ut med ett budskap till en större mängd människor samtidigt. Våra kunders mål med seminarierna kan vara allt från kunskapsöverföring till inspiration för beslut eller förändring.

Våra längre utbildningar som sträcker sig över flera dagar kan vara lämpliga då våra kunder vill skapa än mer utrymme för reflektion, kunskapsinhämtning och än mer förändring åt önskad riktning.

För Verto är det viktigt att våra seminarier och utbildningar är skräddarsydda då ingen kund eller situation är den andra lik.

[wcs-schedule id=1]

Genomför ni seminarier över hela landet?

Verto har genom åren genomfört seminarier i hela landet. Från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Antal seminarier per år ligger på ca 200 stycken. Verto har med andra ord stor vana att genomföra dylika arrangemang.

Vilka seminarier har genom åren varit mest populära?

I tider av högkonjunktur så tenderar våra seminarier att handla mycket om utveckling på arbetsplatsen. Därför har har Verto märkt av en mycket stor efterfrågan på följande seminarier ”Karriärplaneringens ABC”, ”Karriärutveckling för chefer” och ”Konsten att målstyra sig själv”.

Vilka karriärseminarier finns det?

Våra karriärföreläsningar har varit – och är mycket uppskattade. Det våra deltagare ofta uppskattar är Verto förmåga att vara konkreta i sin rådgivning och den goda pedagogiken som bygger mycket på egen reflektion och upptäckande. Verto har inte alltid svaren men vi har genom åren lärt oss att ställa rätt frågor – och vågar ge råd för att föra processen framåt. En mycket populär föreläsning genom åren har varit ”Ditt personliga varumärke – vardagshjälte, talang eller både och?”

Vilka seminarier finns det för arbetsökande?

Genom åren har vi utvecklat en rad seminarier för arbetssökande. Dessa kan köpas in separat eller läggas som en serie av seminarier över tid. Några populära seminarier har varit ”Anställningsintervjun”, ”Än effektivare arbetssökning” och ”Konsten att skriva ett säljande brev och CV

Verto seminarier och workshops inom området karriärplanering

Vilka är dina drivkrafter och vad är det egentligen som får dig att tycka att det är roligt att gå till jobbet?

I det här seminariet får du möjlighet att ta reda på hur du ser på en ideal
karriär, vad som motiverar dig och reflektera över hur du vill att din karriär ska se ut i framtiden.

Ordet karriär förknippas än idag ofta med att avancera uppåt, men en framgångsrik karriär behöver inte bara vara att få mer ansvar och inflytande. Det kan vara helt andra drivkrafter, som t ex att vara kreativ, samarbeta i team, eller att få mycket omväxling och vara oberoende. Andra vill kanske fördjupa sig inom sitt område och bli experter.

Karriärplaneringens ABC

Vad vill jag?
Karriär handlar om mer än att avancera i sin yrkesroll! Karriär handlar också om att få arbeta med det man vill – och under så gynnsamma former som möjligt. Dessa faktorer går att påverka genom en större medvetenhet om din egen kompetens och roll, samt tydlighet gentemot andra – och inte minst gentemot dig själv.

Vad kan jag?
Personliga egenskaper och drivkrafter tillsammans med den mer formella kompetensen, familjesituationen, arbetsmarknadens behov samt inte minst dina egna intressen bildar grunden för en planering på kort och lång sikt.

Hur når jag mitt mål?
Självförtroende och välmående är färskvara och starkt förknippade med att vi lyckas med det som vi föresatt oss. De allra flesta av oss får ett rikare liv genom att se över den totala livssituationen och tänka efter vad vi vill uppnå och när vi vill att det ska vara genomfört. Det gäller både arbets- och privatlivet. Är det då möjligt att sätta realistiska mål som är nåbara? Hur gör man och hur följer jag upp mina mål på vägen?

LinkedIn - Konsten att nätverka

I dag är LinkedIn världens största affärsnätverk med över 347 miljoner medlemmar i 200 länder. De över 300 miljoner användarna publicerar sina CV:n, erbjuder varandra tjänster och delar sin expertis samt sina erfarenheter med varandra. LinkedIn har visat sig vara en fantastisk plattform för dig som vill bygga upp, underhålla och utveckla dig i karriären.

Under detta seminarium kommer du att få handfasta tips och råd för hur du skapar och/eller utvecklar din LinkedInprofil. Dessutom får du en inblick i hur du kan nätverka med gamla kollegor, utöka ditt nätverk samt skapa nya kontakter och kunskap om de branscher samt organisationer du är intresserad av och samtidigt bygga ditt personliga varumärke

Verto seminarier och workshops inom området arbetssök

Bli än mer effektiv i din arbetssökning!

Att vara arbetssökande handlar om att ibland kastas mellan hopp och förtvivlan. Under detta seminarium går vi, utifrån vår långa erfarenhet, systematiskt igenom de moment där de arbetssökande kan bli än bättre på. Det kan vara allt ifrån en bristfällig kompetensinventering till ineffektiva sökvägar. Eller kan det vara som så att den arbetssökande inte har hundra procent kontroll på vilka arbetsgivare eller roller som är intressanta?

Föreläsningen är fylld av frågetecken där inga givna svar gives men en rad frågeställningar att ta ställning till!

Vi pratar om värdet av omvärldsanalys och målstyrning för din arbetssökning samt vikten av att du följer upp dina delmål. Här får du tekniker och metoder som du kan förbättra i praktiken.

Hur presenterar jag mig på arbetsmarknaden - hur skriver jag ett säljande CV och ansökningsbrev?

Visst har du kompetens! – det svåra är att marknadsföra den på rätt sätt. Alla som söker arbete har nog ställts inför det faktumet. Hur beskriver jag vem jag är, vad jag kan och vad jag vill på ett sätt som är både informativt och intresseväckande. Genom praktiska övningar får deltagarna färdigheter i att skriva samt tolka ansökningshandlingar ur ett rekryterarperspektiv.

Bygga och utveckla ditt kontaktnät

Kontaktnätet är en av de viktigaste informationskällorna, när du ska söka ett nytt arbete. Ditt interna kontaktnät är också ofta lika värdefullt för att du idag ska få igenom dina idéer och vara framgångsrik på din nuvarande tjänst. Vem kan jag fråga, vad kan jag fråga och hur ofta? Vi varvar teorier med praktiska tips och råd Här får du lära dig mer om hur du kan bygga och utveckla ditt kontaktnät.

Anställningsintervjun

Antalet timmar som läggs ned för olika intervjuer i världen är oräkneliga och är den vanligaste formen för att komma fram till om du som person är den mest lämplige för tjänsten. Men vad kan jag som arbetssökande göra för att skapa ett bra möte och förmedla min kompetens på ett rättvist sätt?

I seminariet går vi igenom hur man kan förbereda sig inför intervjun, vilka svåra frågor som brukar ställas och varför de ställs, samt vad man som arbetssökande kan träna på.

Verto seminarier och workshops inom övriga områden

Varför är alla andra idioter?

Har du någon gång försökt resonera med din kollega och ingenting gick som du tänkt dig? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan att du inte begrep dig på de övriga i rummet? Och värst av allt är att vissa verkar aldrig förstå vad du säger – hur tydlig du än är. Visst är det ett mysterium?

Seminariet kommer att ge dig en hel del aha-upplevelser och efter seminariet kommer du bättre att förstå din omgivning och du kommer att kunna kommunicera bättre med olika personer i din närhet.

Att leda olika generationer

Att vara chef är inte lätt och lättare blir det inte av att man har medarbetare som representerar flera generationer. Seminariet kommer att ge dig insikt i ett generations anpassat ledarskap som får samarbetet att flyta lättare.

Att gå från chef till ledare

Chefens uppdrag och arbetsuppgifter har vuxit över tid och idag kanske chefen är den mest felanvända resursen. Hur kan jag gå från chef till att verkligen vara ledare som andra vill följa av fri vilja? Detta kommer seminariet att ge dig insikt i.

Service - det nya konkurrensmedlet

Idag består de flesta kunderbjudanden av en mix som består av vara och tjänster. Många framgångsrika företag och organisationer har på senaste tiden adderat en komponent till sina koncept – service. Ett sådant företag är Systembolaget, som de senaste fyra åren varit vinnare av priset ServiceScore.

Arbetet med service omfattar nästan utan undantag alla medarbetare och alla avdelningar på företaget, eftersom servicekedjan ska upplevas som en helhet av kund eller brukare. Frukostföreläsningen kommer att ge dig inblick i din viktiga roll i de olika stegen i kundresan utifrån modellen i Servicescore och vi hjälper dig att identifiera vilka steg som är kritiska för att uppfattas ge god service och nå de beslutade affärsmålen för er verksamhet.

Frukostföreläsning om olikheter

Har du någon gång försökt resonera med din partner och ingenting gick som du tänkt dig? Eller har du i förvirring lämnat ett möte med känslan att du inte begrep dig på de övriga i rummet? Och värst av allt är att vissa verkar aldrig förstå vad du säger – hur tydlig du än är.

Välkommen till en frukostföreläsning med en rad uppfriskande aha-upplevelser – möjligen även en eller annan åh nej-upplevelse.

Föreläsningen beskriver konkret och underhållande en av världens mest spridda metoder för att sortera olikheterna inom mänsklig kommunikation. Via den vetenskapliga bakgrunden, genom vardagens möten, ger den ett konkret hjälpmedel att förstå de viktigaste skillnaderna mellan olika kommunikationsstilar. Den visar på en av de vanligaste orsakerna till konflikter i vardagen – dålig kommunikation. Och den ger dig svaret på frågan: vad gör jag åt det.

Konflikt är inget vi har - utan gör med varandra! Hur kan jag hantera mig själv och andra i en konfliktsituation?

Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet, negativt klimat och i värsta fall hälsoproblem.
Men konflikter är inte bara problem. De är också en resurs att ta tillvara. Konflikter visar att människor vill ändra på något och skapa något bättre tillsammans. Därför kan en konstruktiv hantering av konflikter leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar.

I det här seminariet får du många tankeställare och praktiska tips som hjälper dig att förebygga och hantera konflikter bättre.

Min Plan & Verkligheten

Alla kan sätta upp en plan men hur håller jag styrfarten mot målet?

Föreläsningen handlar om att sätta SMARTA mål och hur du kan säkerställa att du har en effektiv plan för att nå ditt mål. Du får tips och inspiration vad som är viktigt att skapa och att göra för att kontinuerligt ta steg mot målet med målstyrt beteende. ”Fundera på 2 utav dina främsta beteenden som ger dig framgång – Vet du vilka det är? Upptäck 2 beteenden som står för 80 % av din framgång.

 

Att gå från en Grupp till ett färgstarkt Team - för chefer/ledare

Vi organiserar oss i grupper för att bättre lösa problem och forskning visar att vi människor blir smartare och arbetar effektivare tillsammans. Via grupper kan vi frigöra den arbetsmässiga potentialen och bli våra bästa Jag. Det kräver dock en viss dynamik och färdigheter i gruppen för att bli ett team med stark laganda samt samhörighet oh et kan vara en utmaning.

I denna föreläsning får du som chef/ledare tips och verktyg för att kunna leda din grupp mot ett mer effektivt team för att frigöra den potential som finns i gruppen.