Trots kvarvarande pandemi med restriktioner och andra efterverkningar under lejonparten av året, har Vertos klienter varit aktiva och rönt framgångar på en stark arbetsmarknad.

2021 blev ett fantastiskt år då 100 % av våra deltagare från pågående eller genomförda outplacementprogram hittade en varaktig lösning på sin situation på arbetsmarknaden. Av dessa erhöll 92 % en lösning under programtiden hos Verto.

87 % av deltagarna gick vidare i en ny anställning och 13 % valde en längre utbildning eller startade eget.

 

Sammanställning för 2021

I början av varje år gör vi en sammanställning över resultaten för våra klienter som genomfört outplacementprogram under det föregående året Syftet är att se hur många som finner en lösning inom programtiden, hur långt tid det tar fram till ett jobberbjudande men också vilka rekryteringskanaler som har använts för att finna det nya arbetet. Siffror inom parentes avser föregående år.

 100 % (89 %) av Vertos klienter som genomgått våra program under 2021 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Av dessa erhöll 92 % (88 %) en lösning under programtiden hos Verto.  Äldsta klienten var 60 år vid erbjudandet om nytt jobb och rekryteringskanalen var direktkontakt med arbetsbetsgivaren.

Av Vertos klienter var 55 % (77 %) kvinnor och 45% (23 %) män med en genomsnittsålder på 47,2 år (50). Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 4,4 månader (4,9).

Vi kan se att genomsnittstiden fram till ett jobberbjudande var väsentligt kortare än föregående år, vilket troligtvis är en konsekvens av den starka arbetsmarknad som varit och som ser ut att hålla i sig.  Huvuddelen av Vertos klienter kommer inte heller från och har inte sökt sig till de hårt drabbade områdena inom besöksnäringen, kultur och scenkonsten.

Även bland våra klienter finns det tankar på att karriärväxla och kanske göra något helt annat. De flesta kommer dock fram till att de trivs med det de håller på med. Dock vill man ofta göra det i någon annan kontext och ibland med lite annan tyngdpunkt i nya tjänsten än tidigare. Men i år har vi också sett klienter som valt att helt karriärväxla eller utbilda sig för mer kvalificerade tjänster inom samma område.

Andelen män bland våra klienter är väsentligt högre än tidigare. Vi tror inte att orsaken är att män i högre utsträckning drabbats av omställning, utan förra årets högre andel kan nog snarare härledas till någon form av säsongsvariation.

 

Rekryteringskanaler

 

 

2021 ser vi intressanta förändringar i vilka rekryteringskanaler som våra klienter använt för att finna sina nya arbeten jämfört med föregående år. Annons var även i år den absolut vanligaste rekryteringskanalen även om vi ser en tydlig minskning från förra året. I arbetskraftsundersökningen (AKUn) är kontakter över åren den utsökt vanligaste kanalen emedan vi kan se en tydlig nedåtgående trend för användningen av kontakter bland våra klienter. Något vi inte har någon riktig förklaring till.

Däremot ser vi en tydlig ökning i användning av kanalerna

  • arbetsgivaren kontaktar klienten
  • klienter kontaktar arbetsgivaren
  • rekryterings- och bemanningsföretag.

Vid ett antal tillfällen har klienter sökt upp tidigare arbetsgivare och aviserat sitt intresse för eventuella tjänster. Vi har också fler exempel där klienter fått nej i en rekryteringsprocess men där arbetsgivaren återkommit en kort period senare då det uppkommit något nytt rekryteringsbehov i organisationen. Efter en relativ stor svacka för rekryteringsföretagen, får vi uppfattningen att branschen går på högvarv. Kandidaterna räcker inte alltid till vilket skapat ett mer proaktivt beteende från rekryterarna sida, som oftare nu tar kontakt med våra klienter.

Det bör dock poängteras att fortfarande är det väldigt sällan ett jobberbjudande har initierats via en förfrågan på en plattform som Linkedin. Snarare är det fortfarande ett mail, telefon eller en intervju som lett vidare till en tjänst som man initialt kanske inte visste fanns

Vi på Verto är mycket tacksamma för det förtroende vi får från er våra kunder och våra klienter. Vi också förstås stolta och glada för alla våra klienter som lyckats gå vidare till nya arbeten under 2021.