Böcker

Våra böcker

Under åren har vi mött och stöttat ett stort antal människor som har varit på väg till sitt nästa steg i yrkeslivet. Den långa erfarenheten i branschen har utmynnat i tre uppskattade karriärböcker där våra konsulter delar med sig av sin erfarenhet och kompetens.

Vägen till ditt nya arbete

BTJ-häfte 8, 2014:

”Alla människor har någon form av talang. Utmaningen är att identifiera den, förpacka den och sist men inte minst marknadsföra den. Det finns faktiskt plats för alla.” Det skriver författarna Johan Åkesson och Jörgen Kihlgren, som har nära trettio års samlad erfarenhet av coachning, karriärrådgivning och marknadsföring av kunders kompetens. Syftet med boken är att guida läsaren genom arbetssökningsprocessen. Boken ger viktiga verktyg för att öka chanserna att hitta rätt arbete. De många exemplen från människors erfarenheter och intervjuer med såväl arbetssökande som anställda som dagligen träffar arbetssökande bidrar till en ökad förståelse för bokens tema.

Därutöver ges hänvisningar till bokens webbplats där det finns övningar som ska hjälpa den arbetssökande att stå bättre rustad. Författarna ger god och  lättillgänglig hjälp till alla som söker arbete och till anställda som vill hitta ännu fler stimulerande utmaningar. Därutöver bjuds på ytterligare lästips av värde i jakten på
ett arbete. – Maria Fridstjerna

På Jobbet

En söka jobb bok som gräver betydligt djupare än andra böcker i genren genom att outtröttligt fråga läsare Vad kan du och vad vill du? Även om författarna förstår att man inte kan kosta på sig lyxen att fundera i en ekonomiskt pressad situation så understryker de ändå is i magen och att göra en grund research om hur det ser ut på den tilltänkta arbetsmarknaden.

På förlagets hemsida finns också en imponerande mängd extramaterial i form av frågor och övningar som är tänkta att föra den sökande vidare till just svaret på de två tidigare frågorna plus olika exempel på cv:n som går bortom standard cv:n. Via olika manus för telefonkontakter kan också den som känner sig osäker och olustig få en bra startkabel till samtal med potentiella nya arbetsgivare. En användbar bok. – Kristina Adolfsson

Civilekonomen

Användbart för arbetssökande. Boken tar ett helhetsgrepp över det du bör tänka på, och de kanaler du kan använda dig av för att få ett nytt jobb. Riktar sig till personer som arbetat ett tag och har både erfarenhet och nätverk, men som kan behöva goda råd för att våga se och marknadsföra sina bästa egenskaper och kunskaper. Du får nya infallsvinklar och fakta om hur arbetsgivare resonerar och hur du kan närma dig dem. Handfast och inspirerande. – Petra Malm

Jobbsökarens Nya Handbok

Visst har du kompetens – det svåra är att kunna marknadsföra den på rätt sätt. Alla som ska ut i arbetslivet, har blivit arbetslösa eller ska byta jobb internt eller externt har ställts inför detta faktum. Vilka ord ska du klä dina egenskaper i? Hur når du fram till rätt personer? Hur fungerar kontakten och vad förväntas av dig? Hur skriver du ett bra CV? Vilka frågor kommer på intervjun – och varför?

Här kommer ett axplock av recensioner:

Med tips och inspiration går författaren igenom hela jobbsökarprocessen”Speciellt intressant är att texten öppnar upp för nya tankar om karriärmöjligheter och vägarna dit”
-Civilekonomen

”Jobbsökarens nya handbok är i dagsläget en social beställning”
-Forum för ekonomi och teknik

”Konkret hjälp”
-Natur och Kultur Direkt

”Här ges praktiska tips i allt från att skriva cv till att fixa en anställningsintervju”
-Dagens möjligheter

”Massor av matnyttiga tips”
-Må bra

”Författarna ger tips till alla sorters arbetssökande”
-Arbetsmarknaden

”En i dagens arbetsmarknadssituation synnerligen aktuell bok, skriven av två erfarna konsulter. Väl disponerad och tämligen lättläst”
-Martin Järnek, Bibliotekstjänst

”Laddad med handfasta tips för den som söker nytt arbete”
-SKTF

Jobbsökarens Handbok

År 2004 skrev Verto boken ”Jobbsökarens handbok”. Det är en av Sveriges mest sålda böcker inom området”.

Bokklubben Liv& Ledarskap skrev:
”En bok som inspirerar läsaren att se sig själv som kunskapsföretaget Jag AB. Jobbsökarboken lotsar dig in i en modell för den personliga karriärutvecklingen, med övningar och uppgifer som underlättar självinventering och omvärldsanalys. Här finns också tips och råd om hur man skriver sin ansökan och förbereders sig inför en intervju.”

Stockholm City skrev:
”Johan Åkesson har nu skrivit en lättläst, konkret och övningsspäckad ”Jobbsökarens Handbok” där han delar med sig aven mängd praktiska råd för hur du kan lägga upp ditt jobbsökande”

Övrigt material

Många vägar till jobbet – En studie om att anpassa jobbsökandet till arbetsgivarens beteende” Dr. Anna Brismar, egen utgivning 2006.

Jobbcoachning – en skjuts i karriären eller en lindring i misären. Handelshögskolan i Stockholm Magisteruppsats.

Egenanställning. Umeå Universitet Magisteruppsats.