Ledarutveckling

Ledarutveckling

 Ny kurs – Motivationsfrämjande ledarskap – en fördjupning

Målsättning

 En fördjupande halvdag i motivationsfrämjande ledarskap där deltagarna får möjlighet att reflektera kring sitt eget ledarskap, träna på coachande dialog baserat på Self Determination Theory (SDT), och tillgång till ett praktiskt verktyg att applicera på hemmaplan

Ur innehållet

 • Self Determination Theory (SDT) – grunderna i evidensbaserad motivationsforskning
 • Chefer & ledare – tillfredsställ psykologiska behov & stimulera självledarskap!
 • Den coachande dialogen – samtalsmetodik för utveckling av medarbetare
 • Frågebatteri – diskussionsunderlag i utvecklande samtal med dina medarbetare
 • Rollspel – träna på den coachande dialogen baserat på SDT i reflekterande team

För vem

 Chefer & Ledare, HR, och Du som är nyfiken på hur motivation påverkar oss människor

Kurstillfällen 2022

 21 Januari 08.30-12.00 (Microsoft Teams)

 27 Januari 08.30-12.00 (Microsoft Teams)

Antal deltagare

max 12 deltagare per tillfälle

Kostnad

2500 sek exkl moms

 

Anmäl Dig till 

Carina Elmér carina@mindinvest.se 070-527 46 09 eller

 Christer Tingnell: christer@tingnellconsulting.se 070-545 33 66

(i mailet behöver vi ditt namn, kontaktuppgifter samt vilket kurstillfälle du är intresserad av)

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Det finns många teorier om ledarskap och det finns många försök att dela upp ledare i olika kategorier. Den vanligaste uppdelningen i dagens diskussioner inom området ledarskap är om man är chef eller ledare. Den andra vanliga uppdelningen är om man är målstyrande eller regelstyrande.

I vårt program har vi valt att sätta fokus på hur man går från chef till att verkligen bli en ledare som andra vill följa av egen fri vilja.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder ett program som blandar teori, övningar, tester, individuell coaching samt handledning av aktuella egna vardagscase i grupp. Vårt mål är att ta dig från insikt till utsikt.

Exempel på programmets innehåll

 • Chefen, ledaren, coachen och medmänniskan
 • Coachande förhållningssätt och tekniker
 • Självkännedom och personlig utveckling
 • Att leda olika generationer
 • Att leda personer från olika kulturer
 • Kommunikation och kroppsspråk
 • Motivation och drivkrafter
 • Konflikthantering och svåra samtal
 • Gruppers dynamik och grupputveckling

Vertos arbetssätt

Vårt arbetssätt bygger på att få människor att förstå, vilja och våga göra konkreta och varaktiga förändringar i sina invanda mönster och i sitt ledarskap. Det är lätt att teoretiskt förstå men att verkligen göra det till sitt och få till en beteendeförändring är så mycket svårare. Därför förespråkar vi individuell coaching och handledning i grupp där vardagscase i ledarskapet och andra utmaningar kan tas upp. Allt arbete inklusive samtal och förekommande dokumentation inkluderar ett fullständigt sekretesskydd.

Vertos process

För att verkligen göra skillnad börjar vi alltid med en ordentlig behovsanalys innan vi skräddarsyr våra program. Vi intervjuar alltid deltagande chefer om deras utmaningar i sitt ledarskap samt vilka förväntningar de har på programmet. Sedan får varje deltagare genomföra MTBI personlighetsanalys. Denna ligger sedan till grund för personlig utveckling och reflektion kring egna beteenden, ledarstil och kommunikation.

Efter det intervjuar vi också överordnade chefer och ledningsgrupp kring deras syn på ledarskap, deras förväntningar samt mål med programmet. Vi vill även ta del av värderingar, strategier, vision, affärsidé och mål innan vi sätter igång. Allt för att skapa en samsyn kring vad företaget vill med programmet.

Programmets längd

Programmet genomförs under en period av 3-18 månader. Omfattningen kan variera men individuell coaching och handledning i grupp är alltid inkluderat eftersom vi tror på den lärande processen.

Vi kan också erbjuda skräddarsydda upplägg med valda delar av programmet.

Våra konsulter

Flertalet av våra konsulter har en akademisk bakgrund, huvudsakligen inom beteendevetenskap. De flesta har haft ledande befattningar inom olika företag. Samtliga konsulter har en lång erfarenhet av att coacha på alla nivåer, från tjänstemän och specialister till chefer i ledande positioner.

Trovärdig och pålitlig

Det viktigaste för oss är att vi kan leverera det vi lovar och att våra kunder är mer än nöjda med det resultat vi hjälper till att skapa. Annars skulle vi inte finnas kvar efter 17 år. Därför ser vi alltid till att vi håller hög kvalitet och service i alla delar; försäljning, behovsanalys, leverans och uppföljning. Kort och gott, det vi säger att vi kan göra, det gör vi.

Frågor och svar

Vad har ni för resultat?

Resultatet för 2015 visade att 91% av våra klienter från individuella program fann nytt arbete eller startatade eget under programtidens gång. Genomsnittstiden för att hitta en lösning var 4,7 månader. Vägen till nytt arbete gick i fallande skala till på följande sätt; annonser, kontaktnät, direktkontakt, rekryterings- och bemanningsföretag, AF och övriga kanaler.

Vad ska jag tänka på när jag väljer outplacementkonsult?

8 frågor att ställa när du väljer outplacementkonsult.

Det är allt vanligare att arbetsgivaren erbjuder ett program med en outplacementkonsult, där målet är att hitta den snabbaste vägen till ett nytt arbete. Men det är viktigt att välja rätt! Vad ska du tänka på i valet?

1. Vad är innehållet i outplacementprogrammet?

Ta reda på vad programmet som du erbjuds innehåller för moment och inom vilka områden fokus ligger på. Är det mot mer kompetensinventering eller ligger fokus mer på att arbeta med utåtriktade kontakter mot framtida arbetsgivare. Fundera därför på vad som är viktigt för dig och se i vilken grad konsulten kan skräddarsy programmet för att passa just dig.

2. Hur långt är programmet?

Det tar ofta längre tid och kräver större arbetsinsats än man tror för att nå nästa arbete. Det kan därför vara bra med ett program som pågår under längre period. Programmets längd bör ta hänsyn till faktorer som konjunkturläget, branschlogik, antal lediga jobb, personens befattning och erfarenhet av arbetssökning. Längden kan därför variera från tre månader upp till 12 månader

3. Hur ofta får jag träffa konsulten?

Konsulten ska fungera som ditt bollplank, coach och rådgivare. Frekvens vad gäller möten har stor betydelse för resultatet. Utifrån detta bör konsulten kunna träffa dig minst en gång per vecka för att komma igång med
processen. Det är en fördel om du också har möjlighet att ha kontakt med konsulten mellan de möten som schemaläggs

4. Hur många år har konsulten arbetat i branschen?

En outplacementkonsult har god kännedom om de olika skeenden som sker hos individen i jobbsökarprocessen. Vad som kan hända när framgångar uteblir och vad väntan efter intervju kan innebära. Konsulten har också goda
kunskaper om hur man genomför en intervju, hur man sätter ord på – och marknadsför sin kompetens för att nå fram med sitt budskap. Sammantagen en gedigen erfarenhet som tar tid att skaffa!

5. Vad har konsulten för erfarenhet av att arbeta med personer från din bransch eller yrkesroll?

Alla branscher har sin egen logik som det gäller att ta hänsyn till. Om konsulten också har kännedom om aktörer i branschen, personer och rekryteringskonsulter som är verksamma inom området, ökas förutsättningarna för bra frågor och goda råd. Vilket i sin tur snabbare kan hjälpa dig att mejsla fram en god strategi för att nå ditt nästa arbete

6. Vad når ni för resultat?

Självfallet skall du fråga efter leverantörens resultat. Hur många får jobb, vilka rekryteringkanaler används och hur lång tid tar det? Ett väletablerat företag för statistik över längre perioder som vid behov kan brytas ned i undergrupper. Det flesta leverantörer ger oftast en schablonmässig procentsiffra. Våga fråga mer vad sifforna innebär utifrån konjunktur, yrkesbakgrund, ålder och bransch. Genom statistik och reflektion kan konsulten och klienten få kontroll på vilka söksätt som är mest effektiva för den specifika klientens framgång!

7. Vad finns det för organisation bakom konsulten?

Ett samarbete med en outplacementkonsult bygger på ett nära samarbete, med många samtal och möten där processen ständigt ventileras och analyseras. Men vad händer om konsulten slutar eller blir sjuk under längre period? Ta reda på hur företaget har tänkt till om den situationen uppstår; finns det någon backup, hur sker överlämning, har du kontakt med fler än en konsult under programmet.

8. Vilket stöd kan du förvänta dig?

En outplacementkonsult har till uppgift att så effektivt som möjligt hjälpa sin klient att hitta ett nytt arbete. En av förutsättningarna för detta är att konsulten vågar ge råd. Goda råd bygger dock på gott omdöme som i sin tur ofta baseras på erfarenhet och reflektion. Vertos erfarenhet är att arbetssökningsprocessen för många är ett relativt okänt territorium vilket ökar behovet av god rådgivning. I processen att hitta ett nytt arbete är det dock viktigt att betona att den enskilda individen har själv ansvar för att lösa sin situation. En outplacementkonsult skall stötta, inspirera och föra processen framåt utan att ta ifrån individen dess initiativförmåga och ansvar

Har ni ett stort kontaktnät?

När det gäller search, rekryterings – och bemanningsföretag har vi ett stort upparbetat nätverk av utvalda konsulter. Detta innebär att vi i många fall kan agera något av en dörröppnare för våra klienter, förutsatt att alla parter är nöjda med situationen. Vi kan framför allt råda våra klienter vilka arbetsgivare som är lämpliga att kontakta.

Arbetar ni med övningsintervjuer?

Det är förbluffande många arbetssökande som kommer till intervjuer och är oförberedda. Ibland kan det vara väl investerade pengar att faktiskt göra en övningsintervju innan. Vi kan lova att den kommer kännas väldigt ”skarp” efter ett par minuter.

Arbetar ni också med rekrytering?

Absolut inte då det är en helt annan process! Verto sätter ett mycket stort värde på att vi helt och hållet är specialister på karriärrådgivning, outplacement och coaching. Vi har har varit – och kommer att vara konsekventa i båda hög- och lågkonjunktur. Då många av oss har erfarenhet från rekrytering har vi dock en djup kunskap och ett stort kontaktnät om – och inom rekryteringsbranschen.