Tankar och råd från en jobbsökarresa

Trygghetsrådet TRS är ett av cirka femton trygghetsråd som finns i Sverige. Tanken med trygghetsråd är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer. TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och...