Verto certifierar sig i arbetspsykologiska tester från Cut-e

Arbetspsykologiska test som en del i rekryteringsprocesser är något som allt fler arbetsgivare väljer. Idag är det inte ovanligt att test används som ett första steg i ansökningsprocessen och till tjänster på alla nivåer i ett företag. Detta gör att allt fler av oss...

Verto i projektsamarbete med fackförbundet Unionen.

Unionen som är en föregångare i erbjudande av karriärtjänster till sina medlemmar har idag ett brett och omfattande erbjudande av olika karriärtjänster. Tjänsterna innefattar bla Träning inför anställningsintervju, CV granskning, karriärcoachning och LI granskning För...