From redundancy to a new career January 2019

Follow Alison’s monthly blog – the ups and downs, highs and lows – her journey from redundancy to her new career January 2019. Alison moved to Sweden from the UK in October 1987 and was employed by a Stockholm based Shipping Company working in many different...

Ska du och din arbetsgivare gå skilda vägar

En snabbföränderlig och många gånger oförutsägbar värld påverkar i all väsentlighet arbetslivet och arbetsgivarens behov av kompetens. Idag är strukturella förändringar av bemanningen i organisationer ett naturligt verktyg för att möta den snabba utvecklingen. Vissa...