Om Verto

Metodik & historia

Verto – en garant för lyckosamma förändringprocesser

Verto Konsult AB agerar inom career transition management (CTM). Vår affärsidé är enkel och resultatfokuserad. Som operativt rådgivande part hjälper vi de företag och organisationer som behöver utveckla eller avveckla medarbetare.

Vid utvecklingsarbete hjälper vi medarbetaren att med framgång ta sig an helt nya utmaningar inom företaget, men lika ofta handlar det om att starta processer som gör att medarbetaren blir ännu bättre i sin befintliga befattning. Det skapar trygghet, effektivitet och lönsamhet för såväl medarbetare som arbetsgivare.

Vid avveckling hjälper vi medarbetaren till ett bättre avslut på anställningen. Här handlar det till stor del om att skapa nya vägar för den anställdes fortsatta arbetsliv.

Vi anlitas av såväl små som större arbetsgivare, inom både offentlig och privat sektor. Vår arbetsmetodik sker antingen individuellt eller i grupp, ute hos kunden eller i Vertos ändamålsenliga lokaler i centrala Stockholm. Som er partner arbetar vi både strategiskt och operativt, och kan därmed vara ett stöd genom hela förändringsprocessen.

Verto bildades 2000 och har alltsedan starten aktivt arbetat efter en metodik där djup kunskap om individen/yrkesrollen samt stor branchförståelse skapar synliga resultat. Alla personer är unika och vår styrka som leverantör är att kunna skräddarsy upplägget efter varje individ, utan för den skull tappa strukturen. Hoppas vi ses snart.

 

Vår metod

Vertos modell, Fyra M, är framtaget med hjälp av lång erfarenhet av rekrytering, tjänsteförsäljning, ledarskap, coaching samt en kontinuerlig närkontakt med arbetssökande och rekryterande arbetsgivare. Innehållet kännetecknas av tydlighet, struktur med närhet och kunskap om arbetsmarknaden.

I en föränderlig värld vinner arbetstagaren på att använda metaforen JAG AB där kompetens mycket väl kan liknas vid en tjänst. Detta innebär att strävan att hitta ett nytt arbete eller bli bättre i sitt nuvarande arbete liknar kunskapsföretagets marknadsföring och metodik. En grundsten i denna process bygger på att skapa förtroende. Förtroende skapas bland annat genom den klassika devisen ”känn dig själv” och en gedigen kunskap om sin omvärld. Verto har arbetat inom området i nära 15 år. Vi ser oss själva som konsulter där vi arbetar med arbetsmetoder som t ex coaching, instruktion och rådgivning. För oss innebär detta följande:

En övertygelse om individens eget ansvar

En tro på människans inneboende kraft samt

En grundläggande respekt för människors lika värde

Detta skall sedan kombineras med en lång erfarenhet inom området samt mycket goda expertkunskaper om arbetsmarknaden på både mikro- och makronivå.

Kvalitet

Verto konsulter är certifierade i Vertos modell Fyra M samt följer vårt interna kvalitetssystem för att garantera Er en jämn kvalitet på utförda uppdrag.

Våra konsulter är alla noggrant utvalda och har alla lång arbetslivserfarenhet från området. Under varje år genomförs olika internutbildningar som t ex konsultativt förhållningssätt, rekryteringsprocessen, omvärldsanalys, CV, personligt varumärke, psykologins grunder m.m. Allt för att skaffa mer kunskap och erfarenhet.

Som ett resultat av Verto strävan att ligga i framkant i branschens utveckling samarbetar vi på olika sätt med den akademiska världen. Ett exempel är att Verto gav ett uppdrag till Dr. Anna Brismar att göra djupintervjuer med ett antal rekryterare och chefer hur de såg på rekryteringsprocessen. Rapporten blev mycket innehållsrik och används idag som arbetsmaterial.

Som ett mindre nischat företag inom outplacement, karriärcoaching och coaching är service och nöjda kunder det vi lever av. Ett rykte tar flera år att bygga upp och väldigt kort att raseras. Vi kommer göra allt för att ge en bra service till våra kunder och klienter.