Tankar och tips till chefer som befinner sig ”mellan jobb”

Under de år jag jobbat som rådgivare till personer som befinner sig i läget att de är ”mellan jobb” har jag samlat på mig mycket erfarenhet om hur människor upplever sin nya situation, vilka tankar som ofta dyker upp och vad de ofta känner att de saknar i situationen....