Ett webbinarium om AI, chatbots och digitala rekryteringsverktyg och hur mänsklig selektiv bias tenderar att transfereras till algoritmer.
Artificiell Intelligens och digitala verktyg tar allt större plats i rekryteringsprocesser. Hur kommer den påverka HR och rekryteringsbranschen? Samt dig personligen? Det finns visioner inom AI-teknologi att eliminera eller kringgå bias. Att genom teknologi skapa en mer neutral avläsning av människan, bortom stereotyper och fördomar som riskerar medföra diskriminering kopplat till genus, ålder, klass, ras och så vidare.
Föreläsningen ger inga definitiva svar, utan öppnar upp för vikten av att bredda medvetenheten. Att öppna en dialog kring för- och nackdelar med AI-verktyg med fokus på rekrytering och arbetsmarknaden. Den handlar också om utmaningen vi ALLA står inför då AI alltmer inverkar på offentliga samhällsfunktioner och våra ”privata” liv. Den större frågeställningen berör; vart tar ”människan” vägen i det digitaliserade AI-samhället?
Föreläsare:
Karin Victorin har en internationell master i social science och genusvetenskap från Linköpings universitet. Hon har undersökt begrepp som agens, kropp och genus kopplat till artificiell intelligens och sociala robotar.
2021 skrev hon en masteruppsats där hon jämför ett svenskt AI-rekryteringsverktyg, i form av en rekryteringsbot som försäkrar fördomsfri rekrytering, med internationella exempel på AI och rekryteringschatbots.
2017 skapade hon en teaterföreställning på Orionteatern (Stockholm) med en social robot som protagonist, i samarbete med Furhat Robotics (KTH). Scenproduktionen resulterade i ett undersökande experiment som hon senare presenterat bland annat på Bloomberg i New York samt i en masteruppsats (2019).

Anmäl dig här