Att gå igenom en uppsägnings- och omställningsperiod kan vara en utmanande och känslomässigt krävande tid både för HR-avdelningen och de personer som drabbas. Det är viktigt att förstå och beakta de olika sätt på vilka människor kan reagera och agera under denna process.

Vi möter ofta frågor från våra klienter som undrar om hur andra i liknande situationer haft för tankar, känslor och hur de handlat. Genom att samla och dela ett antal resor från tidigare klienter vill vi ge våra nuvarande klienter en möjlighet att ta del av andras praktiska erfarenheter, tankar och känslor.
Att läsa dessa personliga berättelser kan också vara till stor nytta för HR och de som är ansvariga för att genomföra uppsägningar och hantera omställningsprocessen. Genom att förstå hur människor tänker, känner och handlar under denna period kan HR bättre förbereda och stödja de drabbade individerna. Det kan också ge insikt i hur man kan förbättra uppsägningsprocessen och skapa en mer stöttande och empatisk arbetsmiljö.

I länkarna finner du två personliga berättelser från individer som delar med sig av hur de har hanterat och känt under en uppsägning och omställningstid

RESA 1

RESA 2