Under de år jag jobbat som rådgivare till personer som befinner sig i läget att de är ”mellan jobb” har jag samlat på mig mycket erfarenhet om hur människor upplever sin nya situation, vilka tankar som ofta dyker upp och vad de ofta känner att de saknar i situationen. Många chefer och specialister jag coachat berättade att de upplevde:

  • Ensamheten, för framför allt chefer som ofta har en redan tidigare ensam jobbsituation känns det ofta än mer ensamt när jobbsökningen ”transitionen” påbörjas.
  • Utsattheten, att (oavsett tidigare utbildning och erfarenhet) helt plötsligt inte ha något professionellt bollplank.
  • Ofta har de blivit ”handplockade” till senaste jobben och har inte aktivt sökt jobb på många år. Söka jobb är nu inte så enkelt som de trodde. Börja skriva CV och formulera ett slagkraftigt CV eller personligt brev kan upplevas obekvämt, ”skryta om sig själv”.
  • Upplevelsen att det inte finns så många jobb på ”deras nivå” avseende kompetens och erfarenhet.
  • Åldern. Oavsett ålder bekymrar de sig för att de har fel ålder. För gammal eller för ung, men fel ålder.

Om jag i all ödmjukhet skall ge uppsagda chefer några tips blir det:

  • Se till att du förhandlar fram tillgång till en outplacementkonsult (om möjligt, ta hjälp av facket). En outplacementkonsult/bollplank som har erfarenhet av att stötta chefer och erfarenhet av att coacha personer på din nivå i din situation.
  • Kom igång snabbt med omställningen. Fundera på hur lång tid du tror att det kommer att ta innan du är på plats på nästa jobb. Även för kompetenta och erfarna personer tar det vanligtvis 4–6 månader, och det är inte ovanligt att det tar betydligt längre tid.
  • Skapa en struktur, schemalägg dig själv med tid för aktiv jobbsökning, men också tid för eftertanke och vila.
  • Sätt mål för vad du vill jobba med i nästa jobb. Bestäm dig för typ av verksamhet och yrkesroll du vill ha i nästa jobb. Söker man jobb slumpvis så blir det ofta slumpen, inte du själv, som bestämmer vart du hamnar.

Förändringar är ofta slitsamt. En icke självvald förändring upplevs ofta som mycket slitsam, men ge dig själv chansen och använd situationen för att finna ett nytt jobb där din kompetens passar in och du kommer till din rätt, där varje måndag ger dig fredagskänsla.

Göran Hällström
seniorkonsult på Verto