Trygghetsrådet TRS är ett av cirka femton trygghetsråd som finns i Sverige. Tanken med trygghetsråd är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer.

TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande stöd till anslutna organisationer. Varje vecka träffar Trygghetsrådets rådgivare sina klienter för att ge stöd på vägen mot en ny sysselsättning och framtid.

Men hur känns det, vad tänker man och hur gör man när man som person måste starta resan mot ett nytt jobb?

Läs mer i Trygghetsrådet TRS nyhetsbrev, om hur Ferkó sökte jobb under några intensiva månader med stöd av TRS. Idag stormtrivs han på nya jobbet och delar gärna med sig av sina erfarenheter.

Vi är också glada att Vertos Eric Peters fick TRS förtroende att hjälpa Ferkó i jobbsökarprocessen.

Läs artikeln

TRS är en kollektivavtalad stiftelse som bildades 1972 då arbetsmarknadens första omställningsavtal tecknades i Sverige. Parterna i kollektivavtalet har sedan dess ändrats och är sedan mitten av 90-talet PTK, Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Alla medarbetare i de organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum och Länsmuseerna omfattas av avtalet. TRS ger också stöd till tjänstemän inom Sinf (Svensk Industriförening), samt ett stort antal arbetsgivare som är anslutna med hängavtal.