För en tid sedan samtalade jag med en gammal kollega om skillnader och likheter mellan yrkesrollerna rekryterare respektive karriärrådgivare (outplacement). Jag får ibland känslan av att det skett en branschglidning där erbjudna tjänster tangerar varandra För mig som jobbat många år i båda yrkesrollerna är det några skillnader som sticker ut lite extra.

Det första och kanske viktigaste skillnaden är konsultens mål och fokus i respektive uppdrag.

Rekryterarens mål

  • Är att hitta rätt person till just den aktuella kravprofilen/arbetsbeskrivningen. Att genom urvalsprocessen hitta rätt person till en bestämd position i en given organisation.

Karriärrådgivarens mål

  • Är att alla klienter, alla individer, skall hitta rätt jobb utifrån den enskildes önskemål och förutsättningar.

Med utgångspunkt i målet tittar vi på respektive uppdragsgivarens önskemål och därmed konsultens arbetsuppgifter, fokus och metoder.

Rekryterarens arbete:

  • Fokus på kundens kravspecifikation.
  • I en rekrytering är det kundens, den rekryterande organisationens arbetsbeskrivning, beskrivningen av yrkesrollen med alla krav på kompetenser, utbildning, erfarenheter, personlighet m.m. som styr arbetet.
  • Arbetet benämns urvalsprocessen. Metoden är att utifrån kravspecifikationen endera aktivt leta fram en person som passar in exakt på yrkesrollen, alternativt utifrån ansökningar från en annons (ett givet urval) leta efter den mest lämpliga personen. Arbetet blir till stor del att välja bort och välja ut kandidater tills det endast finns en person kvar, en vinnare.
  • Tester och personprofiler görs för att stötta i urvalet, stötta i att välja ut rätt person och därmed välja bort andra.

Karriärrådgivarens arbete (outplacement):

  • Fokus på individen.
  • Vid omställning är det den enskilde personen som är kunden/uppdragsgivaren. Alla enskilda personer skall få stöd i att beskriva sina kompetenser (uppenbara och dolda), hitta viljan, beskriva erfarenheter samt få stöd i att sätta mål. Kort sagt, coachen skall stödja individen mot nytt jobb, rätt väg framåt skräddarsytt för just den enskilda individen.
  • I coachande samtalet fokuseras på att locka fram varje individs styrkor.
  • Tester och personprofiler används för att hitta just den här personens styrkor, utvecklingsområden och hitta rätt jobb till just den här personen.

 Sammanfattningsvis:

Erfarenhet och bakgrund som rekryterare innebär inte, per automatik, att man också är duktig som karriärrådgivare. Det gäller ju förstås åt andra hållet också – en erfaren karriärrådgivare är nödvändigtvis inte duktig rekryterare. För mig är det skillnad på yrkesrollerna. Var noga i ditt val av stöd, men oavsett bakgrund, välj den konsult som inger förtroende och du känner har bäst förutsättningar för att hjälpa dig på resan mot det nya arbetet.

Göran Hällström, senior konsult på Verto