Vi befinner oss alla i en orolig situation där utbredningen av Covid-19 har skapat osäkerhet och oväntade utmaningar för människor och organisationer.
Som alla andra är vi medvetna om och har den största respekt för de mycket tuffa tider som väntar många. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att hålla igång svensk ekonomi och minimera följdeffekterna för alla parter.
Vi ställer inte in utan ställer om
Vertos verksamhet pågår utifrån rådande förutsättningar. Vi träffar många klienter dagligen och vi älskar att ses fysiskt. Det faktiska mötet mellan människor har alltid varit vår absoluta höjdpunkt, men nu ställer vi under en period om till digitala möten. Något vi har erfarenhet av sedan tidigare med våra distansklienter runt om i landet.

Situationen ger oss också en möjlighet att utveckla vår verksamhet, pröva nytt, lära mer om nya digitala verktyg och att finslipa våra arbetssätt för att också bygga upp den nödvändiga tilliten och relationen i de digitala mötena. Hela tiden med klienten i fokus.
Vi drar inte ner – tvärtom har vi ambitionen att ge ännu mer.

Fortsätt söka jobb!
Permitteringar, varsel och rekryteringsprocesser som pausats är en ögonblicksbild av arbetsmarknaden. Om man precis har lämnat en anställning och nu på heltid ska ägna sig åt söka jobb, skapar rådande situation ytterligare oro och tankar om framtiden. Men arbetsmarknaden står inte still. Vi ser klienter som har många lediga tjänster att söka, blir kallad på intervjuer och även börjar tjänster. Vi vet att också att det kommer ett efterkrisen då det gäller att vara rustad.

Vår viktigaste uppgift är nu att stötta våra klienter i att hålla sin riktning, fortsätta sin arbetssökning och nå sina mål