Fackförbundet Sveriges Farmaceuter ger nu sina drygt 7 100 medlemmar möjlighet att få Vertos professionella råd när de ska skriva sina CV och personliga brev. Alla medlemmar – oavsett var de befinner sig i karriären – får kostnadsfritt ta del av Vertos CV-granskning. Johan Åkesson, vd för Verto, är stolt och glad över förtroendet.

CV och personligt brev är ofta det första urvalssteget i en ansökningsprocess, varför det många gånger kan vara bra att få tips på hur man kan lyfta fram sin kompetens och göra sina ansökningshandlingar ännu vassare. Varje medlem har möjlighet att få sina ansökningshandlingar granskade av Verto en gång per kalenderår. Det är ett utmärkt tillfälle att få ta del av råd och nya infallsvinklar från Vertos seniora karriärkonsulter.

– Med över 20 års erfarenhet av karriärrådgivning och outplacement kan vi arbetsmarknaden. Vi anlitas av både offentlig och privat sektor och har en bred branschförståelse. Det är vårt jobb att se människans möjligheter, kompetenser och styrkor. Vi är väldigt glada över att få hjälpa Sveriges Farmaceuter i karriären, och vill att alla medlemmar känner sig trygga med vår kunskap.

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för receptarier och apotekare som grundades 1903.. Förbundet främsta uppgift är att stötta sina medlemmar i fackliga frågor samt att utveckla och marknadsföra apotekares och receptariers kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor.