Det höga tempot på arbetsmarknaden ställer krav på̊ snabba beslut men också mer långsiktig planering för dig och din yrkesutveckling.  Du måste följa med i rörligheten och förstå̊ förändringen. Det är emellertid svårt att ibland överblicka vilka förflyttningar du som individ måste göra för att följa med i utvecklingen. Vad händer i din bransch, hos din arbetsgivare och i din roll – och hur väl passar det ihop med dina tankar om hur du bäst kommer till din rätt. Är arbetet fortfarande det arbete du än gång i tiden sökte eller blev det något annat?

Med kunskap om dig själv, dina förmågor, kunskap om jobbsökarmarknaden, yrken och utbildningar kan du lättare hantera olika vägskäl och du får bättre förutsättningar att göra kloka val i yrkeslivet – Vi kallar det karriärkompetens

Se gärna vår film och hör några av våra duktiga klienter berätta om sina vägskäl

SE VÅR FILM