Väldigt många chefer har gått ledarskapsutbildningar och nästan alla HR-chefer har ledarutveckling på sin agenda. Trots alla dessa insatser upplever många medarbetare ett destruktivt ledarskap som är direkt skadligt för människors effektivitet och kreativitet. Känslor av hot, rädsla och oro gör medarbetarna osäkra, ineffektiva och sjukskrivna. Dagens medarbetare önskar ledarbeteenden som däremot skapar tillit och motivation och som resulterar i såväl ökad individuell utveckling som bättre lagarbete – vilket i sin tur leder till ett förbättrat organisatoriskt resultat.

Den svenska ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap (UL) behandlar samtliga teman nämnda ovan och är mer aktuell än någonsin då modellen används framgångsrikt både i privat och offentlig sektor.

Under seminariet får du:
• Övergripande beskrivning av Utvecklande Ledarskap (UL)
• Tips på enkla knep och vägvinnande tänk för att skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa av dig själv som ledare och dina medarbetare
• Konkreta tips på hur man implementera ett utvecklande ledarskap i organisationen

Föreläsare:
Carina Elmér arbetar som organisations- och ledarskapskonsult för Verto AB sedan 2010. Fokus är på att utveckla chefer/ledare, medarbetare, team/grupputveckling, coachning/handledning på olika nivåer, organisationsutveckling och förändringsprocesser. Carina har en bakgrund som försäljningschef, HR-chef inom omställning, projektledare och kompetensutvecklare från Telia. Utvecklande Ledarskap har funnits med som ett verktyg i dryga 10 år. Carina har samlat på sig en gedigen erfarenhet både av att använda UL i det egna ledarskapet och även utbilda ledare och specialister/projektledare, från vitt skilda verksamheter, i modellen.

Plats: Militärsällskapets lokaler på Valhallavägen 104 (en trappa ovanför Verto)
Datum: fredagen den 10 maj Senaste anmälningsdag: 6 maj
Tid: 07.30-09.00 Kaffe och smörgås från 07.30. Föreläsningen startar 0800
Anmälan: frukost@verto.se (seminarium, namn och företag)
Seminariet är kostnadsfritt, dock är antalet platser begränsat.