Alison – our new consultant
(Swedish version below)
What an amazing journey this has been from when I arrived in Sweden 1987 to 2019 where I sit here at Verto Konsult’s office on Valhallavägen. I have finally landed. So, what do I bring with me to Verto? 30 years of experience in the business world with a background in shipping and logistics which has brought me in touch with people from all corners of the world. My years of working with projects, quality assurance and internal auditing mean I am goal-oriented – this is especially important when helping clients plan their career path or job hunt. I have been the manager for the Swedish boys under 18 national rugby team which has given me the opportunity to travel with many talented young Swedes arranging training camps, matches and tournaments nationally and internationally.

Last, but definitely not least, I have a whole year of internal training at Verto in all aspects of career development and a Diploma in coaching according to ICF which means I am qualified to assist our clients unlock their potential. My own experience of outplacement has strengthened both my interest and of course my knowledge about making a career transition. The clients I have worked with so far come from all walks of life.

My greatest passion is to work with job placement and to help spouses and partners of English speakers looking for a career in Sweden. There is so much international talent moving to Sweden for work purposes – of course many spouses also want to pursue their careers and need support. This is where I can help and provide support with all the small idiosyncrasies of job hunting in Sweden – it isn’t just about C.V.s and LinkedIn but about opening doors and opportunities through a vast network and connections.

If you are interested in learning more about me and Verto Konsult and our services, please drop me a line or ring and book a time to visit our office in central Stockholm.

Vilken fantastisk resa det har varit från när jag kom till Sverige 1987 till 2019 när jag nu sitter här på Verto Konsults kontor på Valhallavägen. Jag har äntligen landat. Så vad tar jag med mig till Verto? 30 års erfarenhet i näringslivet med en bakgrund inom sjöfart och logistik som har lett till kontakt med människor från över hela världen. Mina år med att arbeta med projekt, kvalitetssäkring och internrevision innebär att jag är målinriktad – detta är särskilt viktig när jag hjälper kunder att planera sin karriärväg eller söker jobb. Jag har varit lagledare för P18 landslagsrugby som har gett mig möjligheten att resa med många begåvade unga svenskar och jag har arrangerat träningsläger, matcher och turneringar nationellt och internationellt.

Till sist, men definitivt inte minst, har jag ett helt år med intern utbildning på Verto i alla aspekter av karriärutveckling och ett diplom i coachning enligt ICF vilket innebär att jag är kvalificerad att hjälpa våra kunder ”låsa upp” deras potential. Min egen erfarenhet av outplacement har stärkt både mitt intresse och naturligtvis min kunskap om att göra en karriäromställning. De kunder jag har arbetat med hittills kommer från alla möjliga branscher.

Min största passion är att arbeta med job placement och att hjälpa makar/partners till engelsktalande som söker en karriär i Sverige. Det finns så mycket internationell talang som flyttar till Sverige för att jobba – naturligtvis vill många makar också fortsätta sin karriär och behöver stöd. Det är här jag kan verkligen hjälpa till och ge stöd med alla de små skillnaderna i hur mansöker jobb i Sverige – det handlar inte bara om CVs och LinkedIn utan om att öppna dörrar och möjligheter genom ett stort nätverk.

Om du är intresserad av att veta mer om mig och Verto Konsult och våra tjänster – slå mig en signal eller skicka ett mail

Cheers Alison
alison.sjostrom@verto.se