Världen förändras ständigt. Det är inte bara konjunkturerna som driver företag till expansion – eller till det motsatta. Företag ställs hela tiden inför nya situationer där behovet av medarbetare skiftar, både avseende typ och antal.

Vi har i dag fått vänja oss vid att personal går in och ut ur företagen. Och att rörelsen kan ske både på arbetsgivarens och den anställdes initiativ. Oavsett vilket, ligger det i allas intresse att parterna skiljs åt med respekt och värdighet.

En förändringsprocess som leder till att medarbetare måste gå från sina anställningar är så gott som alltid arbetsam, ofta upplevd som ensam och för många direkt smärtsam. Hur vi hanterar förändringar, formulerar nya yrkesmål och hittar strategier för att nå dem, är väldigt individuellt i avseende på tid och behov av stöd.

Det borde vara självklart för en arbetsgivare att denne skaffar sig de verktyg, resurser och det stöd som krävs för att processen ska fungera bra och att de negativa effekterna för de inblandade ska bli så små som möjligt.

En väl genomförd avveckling leder till att företaget får lättare att rekrytera när det är dags, att produktiviteten bibehålls och sannolikheten att uppsagd personal blir ambassadörer för sin gamla arbetsgivare ökar.

Det är därför glädjande att många arbetsgivare idag erbjuder berörda medarbetare stöd i form av outplacementprogram (omställningsprogram) Vår erfarenhet är dock att många arbetsgivare i avvecklingsprocesser är rädda för att se till varje individs unika situation och behov och därför erbjuds alla som skall sluta samma gemensamma upplägg och i värsta fall samma outplacementkonsult, i strävan efter att alla skall behandlas lika. I bästa fall blir någon nöjd men vår erfarenhet att väldigt många blir missnöjda med ett sådant upplägg.

De flesta arbetsgivaren verkar ha gått på myten om att ”behandla alla lika” i sin strävan efter rättvisa. Men vi är inte alla lika och därför skall vi heller inte behandlas lika, däremot har alla människor lika värde. Det är en viktig skillnad. Varje individ är unik och har unik historia/bakgrund, förutsättning, behov, drivkraft och mål och detta går inte att tillfredsställa i ett ”gemensamt upplägg” lika för alla.

Vår erfarenhet och upplevelse är att det är väldigt viktigt att man skräddarsyr varje omställningsprogram för respektive individ utifrån dess unika förutsättningar, behov, drivkrafter och mål.

Ett individuellt utformat program garanterar resultat och att även ”resan till det nya arbetet” blir en positiv upplevelse vilket inte bara gynnar individen utan det gynnar även arbetsgivarens varumärke.

Det kan också finnas goda pedagogiska poänger av att välja olika outplacementleverantörer (omställningsleverantörer) till chefer och ledare respektive medarbetare som lämnar organisationen.

Är du intresserad av att höra mer om vad vi kan göra för dig och dina medarbetare?
Läs gärna på vår hemsida eller kontakta oss direkt.

Vännerna på Verto

Kontakta oss

www.verto.se