Företaget och den anställde är ”överens om att inte vara överens”. Det är dags att gå skilda vägar – men vilka steg bör man ta? Vilka moment är viktiga för arbetsgivaren, värdefulla för medarbetaren som lämnar och betydande för kollegorna som ska stanna kvar? I rapporten ”Uppsägning via överenskommelse – medarbetarens möjligheter är ditt arbetsgivarvarumärke” skildrar Verto Konsult hur en väl genomförd avvecklingsprocess bör se ut ­– och hur den brukar se ut.

 Rapporten ”Uppsägning via överenskommelse – medarbetarens möjligheter är ditt arbetsgivarvarumärke” bygger på en enkätundersökning som Verto gjorde under 2021. I undersökningen säger såväl arbetsgivare som uppsagda medarbetare att det saknas rutiner för avvecklingssamtal. Hela 74 procent av de tillfrågade medarbetarna skulle inte rekommendera sin tidigare arbetsgivare.

Vertos rapport lyfter samtidigt möjligheterna med en strategisk avvecklingspolicy och en företagskultur som hjälper den uppsagda medarbetaren till en ny roll, till exempel via kompetensutveckling och outplacementprogram.

Rapporten kan du ladda ner via länken nedan

Ladda ner rapporten