Enda från starten för 17 år sedan, har vi haft ambitionen att ha en nära dialog med våra kunder, klienter och övriga som har varit intresserade av vår karriär- och outplacement verksamhet. Viktigaste är det personliga mötet men vi använder oss också av trycksaker, vår hemsida och andra digitala plattformar för att kommunicera. Allt som vi säger och gör, bidrar till din bild av vår verksamhet.

Nu vill vi också försöka förmedla vår historia, vårt budskap och våra värderingar i våra tre nya filmer, där du möter några av våra medarbetare som berättar mer om oss.

Vi hoppas att filmerna lättare ska hjälpa dig att få en känsla för vad Verto står för och vad vi brinner för.

Varmt välkommen att klicka och titta!!!