Den pågående pandemins effekter på arbetsmarknaden riskerar att bli stora. Många företag står inför stora utmaningar och vissa arbetsgivare har nu hamnat i en situation där medarbetare måste sägas upp.
Att bli uppsagd under dessa rådande omständigheter, kan lätt skapa oro och tvivel på hur framtiden ska gestalta sig. Det kan då vara bra att dra sig till minnes att det inte är första gången som marken gungar ordentligt på arbetsmarknaden, men efter en nedgång kommer obönhörligen en uppgång igen.
Men även i nedgång är inte arbetsmarknaden på långa vägar död. Idag är det visserligen totalt sätt färre processer som kan vara mer utdragna, men på vissa segment av arbetsmarknaden är det fortsatt hög efterfrågan. Vi ser också flera exempel på klienter som hittar tjänster att söka, kommer på intervju och även blir erbjudna jobb.
Så ha is i magen, ta kloka beslut och aktivera ditt jobbsökande.

Här kommer sex råd till dig som har lämnat din arbetsgivare och nu ska börja resan mot ditt nästa arbete.

1) Starta direkt
Om du lämnat arbetsgivaren med en lång uppsägningstid eller ett rundligt vederlag, ser du kanske chansen att på heltid stanna upp och reflektera eller att ägna dig åt intressen som du tidigare inte hunnit med pga. ditt arbete har tagit för mycket tid.
Att lämna en arbetsgivare och en tjänst, är en omställning som vi behöver tid för att anpassa oss till vilket tar olika lång tid. Men vårt råd är att starta jobbsökarprocessen så fort som möjligt. Du har kvar energin, van vid hög aktivitetsnivå och att vara igång yrkesmässigt under arbetstid. Du finns dessutom aktuell i dina befintliga nätverk. Du har fått tid att för att hitta ett nytt bra arbete, så nu är det upp till dig använda den på ett sätt som gagnar din karriär.

2) Ting tar tid
De flesta underskattar den tid det tar fram till det nya arbetet samt det antal timmar som behöver investeras i själva jobbsökningen. Jobbsökarprocessens längd påverkas av situationen på arbetsmarknaden i allmänhet och av utbud och efterfrågan av din kompetens i synnerhet Men ett generellt råd kan vara att du har ett 6 månaders perspektiv på din jobbsökning. Man ska också i åtanke att arbetsmarknaden i vanliga fall går ner i viloläge under sommar och julperioden. I år får se vad som händer.
Om du haft 40 h i arbetsvecka i ditt senaste arbete bör du fortsätta att ha det i din jobbsökning. Dela upp arbetsveckan i tre delar – arbetssökning, energigivande aktiviteter och övrigt. Fördela sedan timmarna mellan de tre aktiviteterna där jobbsökningen bör få lejonparten. Gör sedan ett schema med fasta tider som du inte får rucka på.

3) Ägna dig också åt saker som ger energi
Din arbetssökning bör du komplettera med aktiviteter som ger dig energi. Tycker du om att träna? Har du någon hobby som har fått ligga i träda? Har du vänner eller släktingar som du inte hunnit med? Tycker om att snickra på sommarhuset? I projektplanen schemalägger du olika aktiviteter. som roar dig och ger energi. Men de får inte inkräkta på tiden för arbetssökning. Nya sammanhang med människor och aktiviteter som du inte träffar på i vardagen, kan ge upphov till tankar, karriärvägar och kanske erbjudanden som du inte tidigare varit medveten om. När du sysslar med saker som engagerar dig tillsammans med människor som du uppskattar, kommer man snart att se din passion, dina färdigheter och personlighet.

4) Gör en projektplan
Gör en skriftlig plan för din jobbsökning som du följer under processen. I planen har du formulerat ditt karriärmål, dina delmål som ska uppnås på vägen, du har en strategi och du har skrivit ner tidsatta och mätbara aktiviteter som du ska genomföra för att nå ditt mål. Planen ger dig en struktur för din arbetssökning och hjälper dig hålla en hög aktivitetsnivå.
När du sedan praktisk börjar arbeta med din jobbsökning, är det viktigt att du kontinuerligt utvärderar och reflekterar över dina insatser, så att du inte hamnar i en återvändsgränd. Du måste ofta ställa dig frågan om du gör rätt saker och i tillräcklig omfattning. Planen måste vara ett levande dokument som ständigt uppdateras och utvecklas.

5) Hitta en sparringpartner
Ensam är inte alltid stark. Fundera på vilka personer som skulle kunna stödja dig på olika sätt. Det kan vara personer som ger dig positiv energi i största allmänhet eller personer som har tid att praktisk hjälpa dig i jobbsökarprocessen.
Det är inte helt ovanligt att arbetsgivaren erbjuder outplacemenstöd i samband med att avslutar din anställning. Outplacement konsultens uppgift är att hjälpa dig att lägga upp din jobbsökarplan, ge goda råd, inspirera och vara bollplank på vägen mot ditt nya arbete. Du får någon som sätter press på att du håller din plan. Men också en samtalspart som förstår vad det innebär att söka arbete. Vad du ska tänka på när du väljer outplacementstöd kan du läsa mer om här

6) Fånga möjligheten
Det är inte ovanligt att gripas av oro för framtiden och risken att det nya arbetet aldrig dyker upp. Man börjar tvivla på den egna förmågan. Det är därför av stor vikt att arbete med dina tankar och förhållningssätt för att faktiskt se möjligheten som öppnar sig. Utmana dig själv och våga prova nya idéer och tankar. Nu har du fått chansen att på heltid och med lön, under en period, stanna upp och fundera på vad som verkligen är din kompetens, var du bäst kommer till din rätt sant tid för att nå till detta karriärmål. Ta inte bara det jobb som förväntas av dig utan utgå från dig själv när du utformar ditt karriärmål. I uppföljningar med gamla klienter säger de allra flesta att de trivs ännu bättre i sina nuvarande arbeten än i de man lämnat.

Undersök arbetsmarknaden och de möjligheter som erbjuds och låt nästa del av din karriär bli ännu bättre. Det är du värd!
.