I mitt arbete med personer som söker nytt arbete har jag förundrats över att så många är missnöjda, frustrerade och besvikna över hur de behandlas på nuvarande eller tidigare jobb. Många är också de som säger att beskrivningen av tjänsten de sökte inte alls motsvarar vad de sedan upplever i sitt dagliga arbete och framför allt finns inte de utvecklingsmöjligheter som dyrt och heligt utlovades i annonsen och vid anställningsintervjun.

Som fd HR-chef är jag förundrad över att vi inte kommit längre i att medvetet och strukturerat arbeta med medarbetarnöjdhet under hela ”medarbetarresan”. Min samlade erfarenhet säger att för många företag fokuserar för mycket på att attrahera och marknadsföra företaget och tjänsten men att de lägger betydligt mindre fokus på att i verkligheten behålla och utveckla medarbetarna trots alla löften, policys, hr-modeller och värderingsarbeten.

Jag tror att det är dags för ett mer strukturerat sätt att se på en medarbetares resa genom företaget och att hela företaget och inte bara HR-avdelningarna mer aktivt behöver arbeta för att förbättra upplevelsen i varje medarbetarögonblick.

Vid analys av en medarbetares resa genom företaget utkristalliserar sig nio olika medarbetar-ögonblick och frågan är hur upplevelsen är i de olika ögonblicken. Är medarbetares upplevelse enligt förväntan, under förväntan eller över förväntan?
1. Första kontakten
2. Rekrytering
3. Anställning
4. Komma igång på jobbet
5. Utveckling i jobbet
6. Frågor
7. Missnöje
8. Förändra sin arbetssituation
9. Avsluta själv eller bli avvecklad

Många personer jag träffat säger att första kontakten oftast är bra men att företag sedan i själva rekryteringsfasen oftast översäljer både företaget och tjänsten och framför allt så hör man inget från företaget om man inte går vidare. Själva anställningsförfarandet brukar vara ok men sedan när man väl första dagen dyker upp på jobbet så är det inte helt ovanligt att arbetsplatsen inte riktigt är klar, att det saknas ett väl genomtänkt introduktionsprogram samt att mål och förväntningar både är otydliga och outtalade samt att chefen verkligen inte är den ledare och coach företaget utmålade.

Jag är förvånad över hur många som säger att de aldrig haft ett riktigt utvecklings- eller medarbetarsamtal och väldigt få har fått en individuellt anpassad utvecklingsplan i samklang med ens intressen, talanger, drivkrafter, mål och karriärstil.

Har man som medarbetare frågor eller känner missnöje över sitt arbete, sin chef eller något annat i företaget är det ytterst få som känner att de fått ett bemötande utöver det vanliga.

Väldigt många personer önskar ett arbetsliv idag som är bättre anpassat efter personens livssituation och behov men förvånansvärt få företag arbetar på riktigt med individanpassade lösningar. Allt för många företag har fortfarande alldeles för snäva flexramar eller tillåter inte medarbetare att arbeta hemifrån. Förändringstakten i arbetslivet är hög och kompetenskraven på medarbetarna förändras. Samtidigt förutsätter byte av arbete eller arbetsuppgifter utrymme för eftertanke och ofta råd och vägledning

Hur många personer har upplevt avslutet/avvecklingen på företaget som en positiv upplevelse utöver det vanliga? Säger man upp sig är det inte helt ovanligt att en iskyla sveper in över avdelningen. Man blir betraktad som en svikare och man blir inte lägre inbjuden till informationsmöten osv ”för man skall ju ändå sluta”. Väldigt många personer jag träffat har aldrig haft ett exitsamtal eller ens blivit tillfrågad vad man kan göra bättre för nästa person som tillträder tjänsten. Ingen jag träffat har hört något från företaget efter man klivit ”ut genom dörren”. Tänk om man skulle ha fått ett julkort eller ett födelsedagskort från företaget efter att man slutat? Skulle inte det ha påverkat ens totalupplevelse positivt?

Hur många beskriver en påtvingad avvecklingsprocess som en positiv upplevelse utöver det vanliga? Ytterst få, men tänk om man satsade lika mycket på bra avslut som idag görs när anställningen börjar.

Om vi börjar arbeta mer medvetet och strukturerat med att öka upplevelsen i varje medarbetarögonblick är min övertygelse att vi kommer att få fler medarbetare att se fram emot måndag istället för fredag.

Anders Sandvik
Outplacementkonsult