• Lägger du mycket tid på medarbetare vars beteenden inte är i samklang med beslutade mål?
  • Har du rätt resurser men saknar effektiviteten?
  • Har du börjat fundera på om din medarbetare har tappat motivationen?
  • Kan det vara så att utvecklingen inom företaget inte passar din medarbetare?
  • Har du märkt att medarbetarens kompetens inte räcker till?
  • Saknar din medarbetare insikter om kraven som ställs på tjänsten?

Hur många av frågorna svarar du Ja på?

Att vara chef i lågkonjunktur ställer andra krav på ledarskapet än när alla siffror pekar åt rätt håll. I sämre tider blir prioriteringar av vad som ska göras viktigare, och ibland finns inte heller resurser för allt som man planerat att genomföra. Det kanske också blir aktuellt att säga upp personal.

Hur kan du rusta dig själv att som chef leda med de nya förutsättningarna?

Vertos erbjudande – ledarstöd i förändring

Vi har ett erbjudande som stärker ditt ledarskap med en praktisk utbildning i att möta medarbetare som du inte vet hur du ska utveckla vidare internt eller utanför organisationen.

Verto har en lång och gedigen kunskap att möta människor som behöver en nystart och vi jobbar med konsulter som har byggt upp en praktisk erfarenhetsbank. Vi vill dela med oss av det vi kan till dig

Verto erbjuder dig ett tryggt stöd/ en trygg coachning genom en av våra konsulter. De har stor erfarenhet av att agera och planera en strategi för chefer som står inför att hålla sitt/sina svåra samtal.  Det kan vara en chef som är ny som ska våga vara närvarande i rummet eller en chef som är konflikträdd. Det kan vara en chef som är orädd och behöver slipa på tilltal och det kan vara en chef som nyfiken på ledarskapet och vill få mera insikter.

Att chefen håller samtalen arbetsrättsligt, det har ofta organisationen och HR koll på. Däremot är det inte alltid som organisationen/HR har tiden till att coacha chefen i hur man når fram med sitt budskap, genomför samtalet med tydlighet och omtanke till individen och i mötet får till den nödvändiga reflektionen och minimerar irritationen.

Efter ett bra genomfört samtal, då har din medarbetare mött en chef som vågar sitta kvar när känslorna tar över.  Efter ett bra genomfört samtal då har din chef lämnat samtalet med ny eller förstärkt kunskap om ett gott ledarskap.  Efter ett bra genomfört samtal har din organisation en identitet som en sjyst arbetsgivare.

Vill du veta mer?
Johan Åkesson, 0704-821017
info@verto.se