Gav du dig själv nyårslöftet att byta jobb i år- då är du inte ensam. För många är januari den stora jobbytar- och jobbsökarmånaden, med nytt år och nya möjligheter.
Men för andra stannar tanken på ett nytt jobb just vid en tanke.

I olika undersökningar om hur svensken ser på jobb och om de är intresserade av att byta jobb, kan vi konstatera att en majoritet av de tillfrågade är intresserade av att byta tjänst eller arbetsgivare, men det är förvånansvärt få som aktivt söker nya arbeten.
I Folkuniversitetets s publicerade undersökning ”Mitt-i-karriären Barometer 2018”, var det 43 % som ville byta arbete men endast 13 % som aktivt söker nytt jobb.
Det handlade inte bara om att man inte hittar något jobb att söka utan den främsta anledningen är att man inte vet vad man vill söka sig till eller vilket slags jobb man är intresserad av, vilket 29 % svarade.
I en annan undersökning som Blocket Jobb genomfört tillsammans med YouGov konstaterar man att de vanligaste orsakerna till att de som vill byta jobb ännu inte har gjort slag i saken, är att man är osäker på vad det är man vill göra eller att man inte har hittat något jobb.
Många anser också att det helt enkelt är för svårt att få ett nytt jobb. Av undersökningen framkommer också att många tycker att jobbsökandet är jobbigt, nervöst och svårt.

Med goda förberedelser som ger dig goda kunskaper om din kompetens, bra verktyg, en genomtänkt plan samt ett konkret och engagerande yrkesmål, ökar du chansen att gå från tanke till handling och snabbare nå ditt nästa arbete och mål i yrkeslivet.

Hur förberedd är du – prova gärna vårt jobbsökartest

Klicka här för att göra testet!