Varje årsskifte gör Verto en uppföljning på alla klienter som avslutat ett outplacementprogram under det gångna året. Syftet är att se hur många som finner en lösning inom programtiden men också vilka rekryteringskanaler som har använts för att finna det nya arbetet.

Vi kan med nöje konstatera att våra deltagare finner nya bra anställningar och att arbetsmarknaden är fortsatt god.

Sammanställning för 2016

94 % (96 %) av Vertos klienter som genomgått våra program under 2016 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Av dessa erhöll 100 % (91 %) en lösning under programtiden hos Verto. Vi konstaterar också att 53 % (45 %) av de som fick ett nytt arbete var över 50 år.

Sökkanaler som användes när klienter fick arbete:

SÖKKANALER 2016 2015
Annons 62,5% 50%
Kontakter 12,5% 23%
Arbetsgivare kontaktar 12,5% 4,5%
Rekryteringsföretag 12,5% 18%
Direktkontakt med arbetsgivaren 0% 4,5%

 

Av Vertos deltagare var 67 % (52 %) kvinnor och 33 % (48 %) män med en genomsnittsålder på drygt 49,5 år (46). Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 3,8 månader (4,1 månader)

Verto är mycket glada att över 90 % av våra klienter finner ett arbete under sitt outplacementprogram
hos oss och att tiden fram till en lösning har varit mycket kort. Verto kan också bekräfta trenden att ålder och erfarenhet mer och mer uppskattas av arbetsmarknaden.

Vi kan inte se att platsannonsen är död utan fortfarande ser ett stort antal arbetsgivare värdet av platsannonsen för att få ett stort och bra urval sökande. Plattformarna för annonsering har förändrats, där dagstidningarnas annonsering minskat i betydelse och LinkedIn, Blocket och andra aktörer väsentligt ökat i användning och betydelse för våra klienter.

Även rekryteringsföretagen tycks i stor utsträckning använda platsannonsen som en kanal i sin sökprocess, där hälften av annonserna för våra klienter kom från rekryteringsföretag. Procentsiffran för rekryteringsföretagen är relativt hög vilket avspeglar att Verto i huvudsak är verksamt i de tre storstadsregionerna.

För mer information:
Johan Åkesson
0704-821017
johan.akesson@verto.se