Egenanställning är en anställningsform som växer mycket snabbt. Mellan 2011 – 2016 har antalet egenanställda i Sverige ökat med nästan 700% från 4000 till mer än 34 000 anställda. Med egenanställda menas personer som utför arbete på uppdrag och inte själva har något företag. De är istället anställda av ett egetanställningsföretag som ansvarar för fakturering mot kunden/arbetsgivaren.

I en examensuppsats, Egenanställning – för vem, från Studievägledarprogrammet på Umeå Universitet, har författaren Eva Mirsch undersökt vilka konsekvenser det får för individen och vilka färdigheter som krävs i rollen som arbetstagare för att kunna hantera nya förväntningar och krav.

Verto är mycket stolta att få vara en av de respondenter som i uppsatsen delar med sig av sina erfarenheter och intryck av anställningsformen.

LÄS UPPSATSEN