Det ställs stora krav på chefer och ledare i tider av stark förändring. I webbinariet lyfter vi fram det som är särskilt viktigt att tänka på avseende ledarskapet i omställningssituationer som innebär neddragningar.
Genom att bättre förstå din egen roll som chef kan du lättare bemöta den uppsagde. Det kan också öka möjligheterna för den uppsagde att snabbare gå vidare till nya möjligheter och öka engagemanget hos personalen som ska vara kvar. Att hantera avslut på ett respektfullt och genomtänkt sätt, är också något som oundvikligen påverkar ditt arbetsgivarvarumärke.

Våra Outplacementkonsulter Carina Elmér och Christer Tingnell har stor egen chefserfarenhet i situationer med stora förändringar. De delar frikostigt med sig av sina erfarenheter och ger praktiska råd under webbinariet
Datum: 20 januari
Tid: 0800 – 0830

ANMÄLAN