Trots pandemi och en väsentligt sämre arbetsmarknad, har det gått bra för Vertos klienter även 2020. Vi är mycket glada att klienterna även detta märkliga år snabbt fått nytt arbete. Under 2020 gick 89 % av deltagarna i våra outplacementprogram vidare till ett nytt arbete.

 Sammanställning för 2020

I början av varje år gör vi en sammanställning över resultaten för våra klienter som genomfört outplacementprogram under det föregående året Syftet är att se hur många som finner en lösning inom programtiden, hur långt tid det tar fram till ett jobberbjudande men också vilka rekryteringskanaler som har använts för att finna det nya arbetet. Siffror inom parentes avser föregående år.

 89 % (91 %) av Vertos klienter som genomgått våra program under 2020 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Av dessa erhöll 88 % (85 %) en lösning under programtiden hos Verto.  Äldsta klienten var 62 år vid erbjudandet om nytt jobb och rekryteringskanalen var annons. Av Vertos klienter var 77 % (67 %) kvinnor och 24 % (33 %) män med en genomsnittsålder på 50 år (46,2). Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 4,9 månader (4,3).

Vi kan se att genomsnittstiden fram till ett jobberbjudande var något längre än tidigare år, vilket troligtvis är en konsekvens av den omställning som skedde på arbetsmarknaden. Huvuddelen av Vertos klienter är seniora medarbetare och söker sig till komplexa tjänster där rekryteringsprocesserna oftast också tar längre tid. Många klienter har dock uttryckt sin förvåning över hur stort utbud av tjänster som ändå funnits.

Med senioritet kommer vanligtvis också en högre ålder. Med den högaktuella debatten om ålderism i bakgrunden, är det så kul att våra klienter inte upplever att deras ålder har varit en begränsning i deras sökande. Andelen kvinnor bland våra klienter är något högre än tidigare. Vi tror inte att orsaken är att kvinnor i högre utsträckning drabbats av omställningen, utan vi har alltid haft en högre andel kvinnor i programmen. Förra årets högre andel kan nog snarare härledas till någon form av säsongsvariation.

Rekryteringskanaler

 

 

Andelen klienter (procent) hos Verto som fått jobb genom respektive rekryteringskanal

2020 ser vi en tydlig förändring i vilka rekryteringskanaler som våra klienter använt för att finna sina nya arbeten. Annons var den absolut vanligaste rekryteringskanalen och vi ser tydlig ökning från tidigare år. Medan kontakter och direktkontakt som rekryteringskanaler användes i mindre omfattning än tidigare år. Den här förändringen i mix av rekryteringskanaler kan säkert härledas till pandemin, där vi helt enkelt haft det svårare med uppsökande verksamhet och relationsbyggande när de fysiska mötena begränsats till ett minimum. Linkedin som en plattform där rekryterare kontaktar kandidater via deras LI profil är inget som våra klienter upplevt i någon nämnvärd omfattning. Däremot har LI seglat upp som den vanligaste plattformen för platsannonser.

Vi på Verto är mycket tacksamma för det förtroende vi får från er våra kunder och våra klienter. Vi också förstås stolta och glada för alla våra klienter som lyckats gå vidare till nya arbeten, trots de omständigheterna under 2020