Förstå oss själva, vår kompetens, vår situation och vår potential

Om vi vill utvecklas och lyckas på ett arbete behöver vi förstå vad nyckeln är. Huvudnyckeln är god självkännedom och det inom flera områden. Våra nuvarande och framtida chefer kommer bara att ge oss chansen om vi kan övertyga dem om att vi är rätt person, att vi har rätt kompetens och potential att bli framgångsrika på tjänsten. För att kunna veta om just du är rätt person för en specifik tjänst behöver du ha god självkännedom inom följande områden:

  • Din personlighet
  • Dina beteenden
  • Din kompetens
  • Dina drivkrafter
  • Dina värderingar

När du har skapat en god insikt om dig själv är det mycket lättare att övertyga någon annan om vad som är rätt plats just för dig.

Den här guiden och övningarna hjälper dig att komma igång och skapa självkännedom samt att få struktur på arbetet med att hitta ett nytt jobb. Du får hjälp med att reflektera över och sätta ord på vad du kan och hur du är som person. Guiden är också en praktisk hjälp för att snabbare hitta nästa arbete.

Här finns även tips och råd om hur du skriver ansökningshandlingar, vilka kontaktvägar du kan använda dig av för att hitta ett nytt jobb och hur du bäst kan förbereda dig inför anställningsintervjun.

Fyra steg mot målet

Steg 1: Min kompetens

Det första avsnittet heter Min kompetens och innehåller övningar som ska resultera i att du får en bättre bild av vad du kan, vem du är och vad du vill. Du får sätta ord på dina erfarenheter och färdigheter, dina egenskaper och dina drivkrafter. Allt detta blir ett viktigt underlag när du sedan ska beskriva dig själv i dina ansökningshandlingar och på anställningsintervjuerna.

Steg 2: Min arbetsmarknad

När du har en klar bild över dig själv och din kompetens är det dags för det andra avsnittet. Min arbetsmarknad fokuserar på var du kan hitta jobben som du är intresserad av. De klassiska platsannonserna i tidningar och på internet ersätts mer och mer av andra vägar att söka jobb. Här får du arbeta med olika möjligheter för att hitta intressanta arbetsgivare.

Steg 3: Mina marknadsföringsverktyg

I det tredje avsnittet är det dags att visa för arbetsmarknaden vem du är. Avsnittet Mina marknadsföringsverktyg kan du använda som en verktygslåda för att skriva CV och ansökningsbrev, och för att hitta andra sätt att marknadsföra dig själv på.

Steg 4: Mina mål

Det sista avsnittet, Mina mål, hjälper dig att få struktur på hur du ska planera ditt arbete med att söka jobb. I handlingsplanen anger du vad du har för mål och när du ska vara klar med olika aktiviteter. Det är en viktig hjälpreda för att du snabbare ska nå dina mål.

På webbplatsen hittar du även en hel del exempel på ansökningshandlingar och en länksamling som vi bland annat hänvisar till i guiden.

Information om PDF-övningarna

Jobbsökarguidens övningar kan du fylla i på din dator eller skriva ut och fylla i för hand.

En ifyllnadsbar PDF-övning har funktioner där du kan mata in information i fält och sedan spara PDF-övningen. För att kunna använda dessa funktioner behöver du en PDF-läsare, t.ex. Adobe Reader eller Foxit Reader.

Observera att det i vissa webbläsare inte går att öppna övningarna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med en PDF-läsare, t.ex. Acrobat Reader. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen för bästa resultat.

Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

> Adobes webbplats

> Tips och hjälp med Adobes PDF-läsare i olika webbläsare

Du kan också pröva att öppna blanketterna i en annan webbläsare.

 

Trygghetsrådet Fastigo och Trygghetsfonden Fastigo-LO
Idé och text: I samarbete med Verto Konsult AB