Förenklar vägen till din nya karriär


Vägen till din nya karriär kan vara krokig och ibland är även sikten skymd, då kan du behöva hjälp att identifiera vad du verkligen kan och vad du trivs med.

För en mer målfokuserad coaching

Ibland är det svårt att på egen hand välja rätt väg i både yrkeslivet och livet. Då kan det vara skönt att få träffa någon som lyfter fram, visar på alternativa vägar och som med rätt frågor lär dig se nya vägar.

En garant för lyckad outplacement


Vi har ett välbeprövat praktiskt program med fokus på resultat. En dedikerad och erfaren konsult ger dig praktiskt stöd i processen fram mot det nya arbetet.

Mötesplatsen för chefer och medarbetare i förändring


Idag är förändring något konstant och vi har inte tid till eftertanke, reflektion eller målfokuserad handling. För många är det även en chock att behöva göra förändringar i sitt yrkesliv. Vad som då är viktigt är att man får rätt stöd och hjälp.

Ledarutveckling


Från insikt till utsikt, från chef till trygg ledare. Vårt ledarutvecklingsprogram bygger på processbetonad inlärning och är anpassat för era behov och utmaningar – i arbetsvardagen.

Outplacement

Quisque laoreet sem eget consectetur blandit. Donec purus elit, efficitur at purus lobortis, aliquet lacinia risus. Suspendisse sit amet lectus lorem.

Karriärcoaching

Quisque laoreet sem eget consectetur blandit. Donec purus elit, efficitur at purus lobortis, aliquet lacinia risus. Suspendisse sit amet lectus lorem.

LEDARUTVECKLING

Quisque laoreet sem eget consectetur blandit. Donec purus elit, efficitur at purus lobortis, aliquet lacinia risus. Suspendisse sit amet lectus lorem.

Omställning

Quisque laoreet sem eget consectetur blandit. Donec purus elit, efficitur at purus lobortis, aliquet lacinia risus. Suspendisse sit amet lectus lorem.

Outplacement

Våra program inom outplacement syftar till skapa struktur och tillhandahålla rätt verktyg för att snabbt och effektivt hitta det nya arbetet.

Karriärcoaching

Medarbetarens och arbetsgivarens framgång handlar i mångt och mycket om hur man bäst lyckas förvalta och utveckla den kompetens som driver verksamheten framåt.

LEDARUTVECKLING

I vårt program har vi valt att sätta fokus på hur man går från chef till att verkligen bli en ledare som andra vill följa av egen fri vilja.

Med hela Sverige som arbetsplats

Vi har även kontor i
Stockholm – Lund – Göteborg

Nyheter

Read chapter 4 of Alison´s blog

Job Search Towards the end of 2017, before I was made redundant, I started looking for job vacancies for the first time in 30 years. It was fairly obvious that we would be downsizing and that what had once been a fantastic company where you could develop, grow and be...

Swings and Roundabouts – Chapter 3 of Alisons´s blog is out

Redundancy is truly a question of swings, roundabouts and roller coaster rides. Last month I started by saying “what an amazing month this has been”. This month starts with “where on earth did this month go and what, if anything, have I achieved?” This month has been...

Karriärrådgivning för chefer och egenföretagare

En viktig del av DIK:s medlemserbjudande är de karriärtjänster som alla medlemmar har tillgång till. Tjänsterna omfattar karriärcoachning, CV granskning och feedback på LI profil, karriärcoachning, ledarskapsseminarier. Målet är att ge råd och stöd till medlemmarna...

Flow – Chapter two of Alison´s blog

What an amazing month this has been. So much has happened in only 30 days. Many courses and seminars, many leads to possible future business partners and so much new information that needs sorting and prioritizing. I was advised in the beginning to structure my job...

5 tips till dig som driver eget – Verto intervjuad av fackbundet DIK

Fackförbundet DIK har många medlemmar som har valt att driva egen verksamhet. I DIKs välutvecklade karriärerbjudande till medlemmarna finns tjänster som vänder sig till egenstartaren. Som medlem erbjuds du bla företagskort hos bank, kostnadadsfri ekonomisk rådgivning,...

From redundancy to a new career January 2019

Follow Alison’s monthly blog - the ups and downs, highs and lows – her journey from redundancy to her new career January 2019. Alison moved to Sweden from the UK in October 1987 and was employed by a Stockholm based Shipping Company working in many different areas...

Ska du och din arbetsgivare gå skilda vägar

En snabbföränderlig och många gånger oförutsägbar värld påverkar i all väsentlighet arbetslivet och arbetsgivarens behov av kompetens. Idag är strukturella förändringar av bemanningen i organisationer ett naturligt verktyg för att möta den snabba utvecklingen. Vissa...

95 % i arbete efter Vertos outplacementprogram 2017

Varje årsskifte gör Verto en uppföljning på alla klienter som avslutat ett outplacementprogram under det gångna året. Syftet är att se hur många som finner en lösning inom programtiden men också vilka rekryteringskanaler som har använts för att finna det nya arbetet....

Framtidens ledarskap – Välkommen på Vertos frukostseminarium

Framtidens ledarskap - att leda sig själv och andra genom offensiva partnerskap 9 februari - Jenny Nyström, partner Gaia Leadership Under många år har våra kunniga föreläsare byggt kunskap och kompetens för våra gäster vid våra uppskattade frukostseminarier. En...

Tankar och råd från en jobbsökarresa

Trygghetsrådet TRS är ett av cirka femton trygghetsråd som finns i Sverige. Tanken med trygghetsråd är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer. TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och...

Twitter

Därför ska du kontakta oss!

Det här är vi bra på

Vi erbjuder alltid skräddarsydda lösningar som är anpassade efter varje kund och medarbetares unika behov och situation

Vi har alla arbetat länge inom outplacement och karriärområdet

Vi har egen erfarenhet från olika branscher, funktioner och yrkesroller

Vi har korta ledtider, är handlingskraftiga och vi har fokus på aktivitet och handling

Vi är kunniga, engagerade och personliga

Vi är det lilla företaget där alla kunder är stora

Vi har en passion som ligger i att hjälpa människor att hitta nå sin fulla potential i arbetslivet

Seminareier

[wcs-schedule id=1]

Frågor och svar

Vad har ni för resultat?

95 % av Vertos klienter som genomgått våra program under 2017 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Vi konstaterar också att 60 % av de som fick ett nytt arbete var 50 år eller äldre. Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 5,9 månader. 25 % av våra klienter fick initialt information om sin senaste tjänst via kontaktnätet.

Har ni ett stort kontaktnät?

När det gäller search, rekryterings – och bemanningsföretag har vi ett stort upparbetat nätverk av utvalda konsulter. Detta innebär att vi i många fall kan agera något av en dörröppnare för våra klienter, förutsatt att alla parter är nöjda med situationen. Vi kan framför allt råda våra klienter vilka arbetsgivare som är lämpliga att kontakta.

Vad ska jag tänka på när jag väljer outplacementkonsult?

8 frågor att ställa när du väljer outplacementkonsult.

Det är allt vanligare att arbetsgivaren erbjuder ett program med en outplacementkonsult, där målet är att hitta den snabbaste vägen till ett nytt arbete. Men det är viktigt att välja rätt! Vad ska du tänka på i valet?

1. Vad är innehållet i outplacementprogrammet?

Ta reda på vad programmet som du erbjuds innehåller för moment och inom vilka områden fokus ligger på. Är det mot mer kompetensinventering eller ligger fokus mer på att arbeta med utåtriktade kontakter mot framtida arbetsgivare. Fundera därför på vad som är viktigt för dig och se i vilken grad konsulten kan skräddarsy programmet för att passa just dig.

2. Hur långt är programmet?

Det tar ofta längre tid och kräver större arbetsinsats än man tror för att nå nästa arbete. Det kan därför vara bra med ett program som pågår under längre period. Programmets längd bör ta hänsyn till faktorer som konjunkturläget, branschlogik, antal lediga jobb, personens befattning och erfarenhet av arbetssökning. Längden kan därför variera från tre månader upp till 12 månader

3. Hur ofta får jag träffa konsulten?

Konsulten ska fungera som ditt bollplank, coach och rådgivare. Frekvens vad gäller möten har stor betydelse för resultatet. Utifrån detta bör konsulten kunna träffa dig minst en gång per vecka för att komma igång med
processen. Det är en fördel om du också har möjlighet att ha kontakt med konsulten mellan de möten som schemaläggs

4. Hur många år har konsulten arbetat i branschen?

En outplacementkonsult har god kännedom om de olika skeenden som sker hos individen i jobbsökarprocessen. Vad som kan hända när framgångar uteblir och vad väntan efter intervju kan innebära. Konsulten har också goda
kunskaper om hur man genomför en intervju, hur man sätter ord på – och marknadsför sin kompetens för att nå fram med sitt budskap. Sammantagen en gedigen erfarenhet som tar tid att skaffa!

5. Vad har konsulten för erfarenhet av att arbeta med personer från din bransch eller yrkesroll?

Alla branscher har sin egen logik som det gäller att ta hänsyn till. Om konsulten också har kännedom om aktörer i branschen, personer och rekryteringskonsulter som är verksamma inom området, ökas förutsättningarna för bra frågor och goda råd. Vilket i sin tur snabbare kan hjälpa dig att mejsla fram en god strategi för att nå ditt nästa arbete

6. Vad når ni för resultat?

Självfallet skall du fråga efter leverantörens resultat. Hur många får jobb, vilka rekryteringkanaler används och hur lång tid tar det? Ett väletablerat företag för statistik över längre perioder som vid behov kan brytas ned i undergrupper. Det flesta leverantörer ger oftast en schablonmässig procentsiffra. Våga fråga mer vad sifforna innebär utifrån konjunktur, yrkesbakgrund, ålder och bransch. Genom statistik och reflektion kan konsulten och klienten få kontroll på vilka söksätt som är mest effektiva för den specifika klientens framgång!

7. Vad finns det för organisation bakom konsulten?

Ett samarbete med en outplacementkonsult bygger på ett nära samarbete, med många samtal och möten där processen ständigt ventileras och analyseras. Men vad händer om konsulten slutar eller blir sjuk under längre period? Ta reda på hur företaget har tänkt till om den situationen uppstår; finns det någon backup, hur sker överlämning, har du kontakt med fler än en konsult under programmet.

8. Vilket stöd kan du förvänta dig?

En outplacementkonsult har till uppgift att så effektivt som möjligt hjälpa sin klient att hitta ett nytt arbete. En av förutsättningarna för detta är att konsulten vågar ge råd. Goda råd bygger dock på gott omdöme som i sin tur ofta baseras på erfarenhet och reflektion. Vertos erfarenhet är att arbetssökningsprocessen för många är ett relativt okänt territorium vilket ökar behovet av god rådgivning. I processen att hitta ett nytt arbete är det dock viktigt att betona att den enskilda individen har själv ansvar för att lösa sin situation. En outplacementkonsult skall stötta, inspirera och föra processen framåt utan att ta ifrån individen dess initiativförmåga och ansvar

Stockholm

Valhallavägen 104
114 41 Stockholm
Telefon: +46 8 665 00 40
E-post: info@verto.se

Lund

Carina Elmér
Vintergatan 5 B
224 57 LUND
Telefon: +46 705 27 46 09
E-post: carina.elmer@verto.se

Göteborg

Ann-Marie Utas
Telefon: +46 70 267 2597
E-post: ann-marie.utas@verto.se

Besöksadress:
Östra Larmgatan 16
411 07 Göteborg

Stockholm

Valhallavägen 104
114 41 Stockholm
Telefon: +46 8 665 00 40
E-post: info@verto.se

Lund

Carina Elmér
Vintergatan 5 B
224 57 LUND
Telefon: +46 705 27 46 09
E-post: carina.elmer@verto.se

Göteborg

Ann-Marie Utas
Telefon: +46 70 267 2597
E-post: ann-marie.utas@verto.se

Besöksadress:
Östra Larmgatan 16
411 07 Göteborg